Přesun na obsah

Homilie při mši svaté k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe

18. 11. 2009

Vážení přátelé,

Při své nedávné návštěvě promluvil papež Benedikt XVI. ve Španělském sále k politikům a veřejným činitelům. Vysoce ocenil „hlas těch, kteří se (dnes) v této zemi i v celé Evropě – zdvořile, ale s rozhodností – snaží uplatnit svoji víru ve veřejné sféře v naději, že společenská pravidla a normy budou formovány touhou žít podle pravdy, která každého člověka osvobozuje...“ (Srov. Caritas in veritate, s. 9). Papež tu měl jistě na mysli především křesťanské politiky. Jeho slova ocenění platí v plně míře o politikovi, na kterého dnes vzpomínáme – o Josefu Luxovi. Jeho hlas jako křesťanského politika zaznívá do dnešní doby a styl jeho života mluví dnes ještě daleko silněji než před 10 lety, protože jeho názory a myšlenky se ukázaly jako velice pravdivé proroctví. Při tolika vzpomínkových oslavách v těchto dnech v naší vlasti se jasně ukazuje, že ideály sametové revoluce, do které vstupovali spolu s disidenty a ostatními politiky i věřící lidé, nebyly naplněny. Ti, kteří tyto ideály dále rozvíjeli, nebyli pro svou veřejnou činnost vybaveni důležitými a potřebnými hodnotovými zásadami, s nimiž do politiky vstupoval Josef Lux.

Josef Lux do veřejného života nepřicházel, aby udělal politickou kariéru, ale aby sloužil a pracoval pro dobro společnosti s plným osobním nasazením a láskou. Vycházel z životního postoje, že láska a pravda je hlavní hnací silou pravého rozvoje každé lidské osobnosti i celého lidstva. Nebyla to jen jeho jakási sociálně politická doktrína. Byl zapojen do velikého proudu spirituality jednoty, prověřované každodenně v celosvětovém kontextu v různých společenských oblastech, v oblasti médií, umění, ekonomiky a také politiky. A tak reprezentoval to moderní, co v katolické církvi v této oblasti je a co se zřetelně projevuje v poslední papežově encyklice, která nejlépe vyjadřuje nejen tuto myšlenkovou orientaci, ale i tento praktický proud života křesťana.

Josef Lux to sám především ve svém osobním životě žil a také denně ověřoval. Tento jeho základní postoj byl výsledkem velké rodinné porady a modliteb. Nepřicházel se žádnými etiketami a nálepkami, ale s praktickým stylem života. Pokud mu jeho povinnosti dovolovaly, pohyboval se mezi lidmi, kteří těmito hodnotami žili. V té společnosti jsem Josefa Luxe někdy potkával. Viděl jsem, jak se svou životní zkušenost snažil jednoduše vnášet do společnosti i do praktické politiky. Za jeho života ho kolegové-politici někdy kritizovali, ale nad jeho rakví i jeho rivalové poznávali a uznávali to mimořádné, co Josef ve svém životě uskutečňoval.

Tato naznačená Luxova cesta byla blízká myšlenkovému okruhu a praktické politice velkých osobností na počátku historie Evropské unie. Luxův životní odkaz dnes mluví daleko silněji než dříve, poněvadž jsme za oněch 20 let a zvláště v poslední době zřetelně poznali, že cestami bez praktických duchovních křesťanských hodnot, kterými se politika posledních dvou desetiletí ubírala, se dojde nanejvýš ke krizi a úpadku společnosti. Není třeba si nic přikrašlovat. Mladší generace to zřetelně poznává. Za života Josefa Luxe jeho styl ostatní politici často bagatelizovali, i když ho při jeho pohřbu mnozí ocenili. Dnes je jeho politický odkaz daleko aktuálnější. V kontextu dnešních dnů, v situaci, ve které jsme, je to důležitá výzva současným politikům, aby při našem slavném výročí, kdy bilance moc slavná není, vyhodnotili odkaz Josefa Luxe a jeho eventuelní přínos pro řešení současné slepé uličky společnosti. Politici vázaní mnohdy na své stranické zájmy, nejsou někdy schopni tento odkaz zvednout. Možná, že provizorní vláda, která není vázána žádnými politickými ambicemi, a je proto více otevřená pro dobro celé společnosti, by tomuto odkazu více rozuměla ...

Při vzpomínce na život a politickou praxi Josefa Luxe budu ve společenství s ním prosit Boha za všechny, kdo jsou dnes zodpovědní za společnost, aby dokázali překročit svůj stín a pracovat pro společné dobro ...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka