Přesun na obsah

Na prahu nového roku

31. 12. 2009

V této chvíli se všichni díváme do budoucna a vyhlížíme nový rok ... Pro mne osobně i pro arcidiecézi bude letos největší událostí výměna v čele diecéze, v jejím vedení - jmenování mého nástupce. Ze své strany jsem ve velké vnitřní svobodě připraven „ztratit“ diecézi, v níž jsem skoro 20 let pracoval, a odevzdat její vedení v klidu srdce tomu, koho Svatý otec pošle ... Celá diecéze se intenzivně osm měsíců modlila a ve víře, že modlitby církve Bůh slyší, jsme připraveni ochotně přijmout toho, kdo přichází.

Určitě Bůh udělá to, co při jeho všemohoucnosti je projevem jeho lásky k této diecézi. Tím jsem si jist. To ovšem nemusí znamenat, že se stane to, co je nejlepší podle našich představ. Písmo říká: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův“. (Iz 55, 8) My přijmeme to řešení, které rukou Svatého otce Bůh udělá. Nebudu proto odpovídat na otázky, jestli jsem čekal toto řešení nebo ne, jestli se mi líbí atd. Vždy jsem se snažil žít slovo Boží a dnešní slovo zní: „Těm, kdo milují Boha, vše prospívá k dobrému“. (Ř 8, 28) Celá moje životní zkušenost, zvláště z doby komunismu, tohle potvrzuje. Z toho vyplývá, že jmenování svého nástupce nebudu nikterak komentovat. Toto vyjádření je můj komentář, jiný dávat nebudu.

Co se týče mé osoby, je samozřejmé, že se v nejbližších dnech odstěhuji z arcibiskupství. Je to tak lidsky správné. A nejen to. Vatikánský dokument Emeritní biskup (který vydala Kongregace pro biskupy roku 2008) říká, že „rozhodně je třeba se vyhnout tomu, aby emeritní biskup bydlel v biskupském paláci, i když by měl samostatný vchod ...“ (str. 31). Proto mi biskupství připravilo nové bydlení (ve smyslu téhož dokumentu) v jednom z kanovnických domů na Hradčanském náměstí, abych uvolnil prostor nástupci, jehož jmenování na sebe nemusí nechat dlouho čekat. Jmenovaný dokument dokonce říká, že „je chvályhodné a je třeba povzbuzovat k tomu, aby se emeritní biskup rozhodl bydlet mimo diecézi ... aby se navrátil do diecéze svého původu nebo do místa, ke kterému je duchovně vázán ...“. Ale „v duchu přátelství a duchovního otcovství zůstávají emeritnímu biskupovi vždy otevřené cesty kontaktu s lidmi, které mu možná před tím náročný úřad vedení diecéze neumožňoval.“ Dokument také uvádí, jaké má emeritní biskup práva v diecézi ... Je tu rovněž kapitola o bratrském vztahu mezi předchůdcem a nástupcem.

V nejbližších dnech uveřejním na svých internetových stránkách malé ohlédnutí za téměř dvaceti lety vedení arcidiecéze. Zvláště počátky v nově otevřeném prostoru svobody po pádu komunismu byly obtížné, poněvadž bylo nutno obnovovat a budovat tolik věcí. Snažil jsem se na stolci Vojtěchově a v duchu svých bezprostředních předchůdců v nové, od jejich zcela odlišné situaci jít v jejich šlépějích, i když situace a dobový kontext byly rozdílné a také moje osoba byla jiná. Samozřejmě jsem nemohl vyhovět všem a zachovat se vstřícně ke všem směrům a proudům v arcidiecézi. Pokud jsem někomu nevyhověl nebo jednal jinak, než si někdo představoval, ujišťuji, že to bylo po zralé úvaze. Usiloval jsem vždy o důkladné zvážení věci a šel jsem cestou seriozních konzultací podle svého nejlepšího svědomí, hledal jsem Boží vůli a snažil se být v jednotě především se svým Pánem a Veleknězem Ježíšem Kristem. Jeho milosrdenství svěřuji všechno, co jsem rozhodoval a konal ...

S celou diecézí budeme tedy společně děkovat za minulost spolu prožitou, za to, co se nám podařilo. A pro toho, kdo přichází, budeme vyprošovat hodně darů Ducha svatého, darů moudrosti a lásky, aby dobře rozvíjel to, co bylo započato, a měl šťastnou ruku ve volbě a řešení problémů, které zůstaly neřešené nebo nevyřešené. Přeji mu lásku a důvěru kněží i laiků, dobrý kontakt se všemi vrstvami a proudy v arcidiecézi, schopnost být blízko všem jejím aktivitám a sílu k rozvinutí mnoha nových v jednotě s ostatními biskupy i se Svatým otcem. A také dobrý a úspěšný vztah se všemi společenskými a politickými silami ... Ad multos annos ...

Kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka