Přesun na obsah

34. mezinárodní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

8. 3. 2010

Od 27. února do 5. března 2010 se v italském Castel Gandolfu setkalo více než 50 biskupů, kteří se zajímají o spiritualitu Hnutí fokoláre. Biskupové přijeli ze 30 zemí všech čtyř kontinentů.

Bohatý program skýtal možnost věnovat se aktuálním otázkám současného světa, a to formou diskuse i svědectví.  Biskupové se podrobně zabývali studiem sociálních, ekonomických a politických aspektů, které přináší sociální encyklika papeže Benedikta XVI. „Caritas in Veritate“.

Kromě kardinála Miloslava Vlka, který je moderátorem těchto sekání, vystoupili se svými příspěvky kardinál Giovanni Battista Re, prefekt Kongregace pro biskupy, kardinál Cláudio Hummes, prefekt Kongregace pro kněze, kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, kardinál Giovanni Cheli z Římské kurie a kardinál Adriánus J. Simonis, emeritní arcibiskup z Utrechtu.

Živý dialog vyvolaly i meditace a úvahy nad problémy současnosti, výměna zkušeností v rámci Roku kněží, svědectví kněží, kteří pracují v nejrůznějších oblastech sekularizované společnosti nebo společnosti lhostejné k náboženským hodnotám. Dny, prožité v bratrské a přátelské atmosféře, se staly velkým duchovním a intelektuálním obohacením.

Univerzitní institut „Sophia“, se sídlem v blízkosti Florencie (Loppiano), přinesl zajímavé podněty na téma exegeze, vztah vědy a víry, evoluce a stvoření, ekonomie a dar. Šlo o celistvý pohled na život člověka optikou, která se snaží vnímat každodenní události ve světle Zjevení. Jeden z afrických biskupů vyslovil přání, aby se tato zkušenost rozvíjela a dodal: je tu prorocký duch, který promlouvá k současnému člověku.

Setkání tohoto druhu probíhají pravidelně také v Asii, Africe, Blízkém Východě a Brazílii.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka