Přesun na obsah

Poděkování

14. 4. 2010

V poslední době, zvláště ke dvacátému výročí svého biskupského svěcení, jsem dostal velkou řadu blahopřání, ale také množství srdečných dopisů od představitelů veřejného života a od četných věřících.

Mnohé jsme pozdravil při přátelském setkání i osobně.

Bohužel nemohu poděkovat osobně každému za vyslovená blahopřání, za hodnocení mé dvacetileté služby v pražské diecézi i pro společnost.

Dovoluji si proto vyjádřit poděkování aspoň touto cestou. Děkuji nejen za milá slova, ale za mnohá osobní přátelství. I když z funkce odcházím, neodcházím z veřejného života. Zůstávám zvláště přes své internetové stránky stále v kontaktu.

Dnes se vydávám na dvouměsíční pouť do Svaté země, do Jeruzaléma. Bude to  po dvaceti letech jednak větší odpočinek, bez tlaku povinností v úřadě arcibiskupa, a zároveň také duchovní přiblížení se ke kořenům naší víry v místech, kde vznikalo a vyrůstalo společenství církve; vydávám se prostě po stopách Ježíšových, s Písmem svatým v ruce, v usebrání, meditaci…

Budu ubytován v „L’École biblique et archéologique française de Jérusalem“ , kde bude možno se také účastnit některých přednášek, zvláště biblických, o posvátných místech v Palestině.

Ve Svaté zemi mám řadu přátel mezi biskupy a představiteli církví či ritů. Budu tak moci vnímat, že katolická církev není jen jednolitou latinskou západní církví, ale na Východě je možné zažít pluralitu kořenů církve.

Prostřednictvím internetových stránek bude možno sledovat dění i u nás doma. Ve svých modlitbách budu myslet na církev i společnost. Občas se také na internetu ozvu s nějakým komentářem nebo se svými zážitky…

Srdečně pozdravuji všechny čtenáře těchto stránek a těším se na další setkávání.

(Zde jsou uvedeny možnosti kontaktu).

kardinál Miloslav Vlk

emeritní arcibiskup pražský  


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka