Přesun na obsah

Několik slov k pohřbu kardinála Tomáše Špidlíka

26. 4. 2010

Rakev se zesnulým panem kardinálem byla z Centra Aletti, kde byla vystavena k osobnímu rozloučení a k modlitbě, převezena do baziliky svatého Petra. Prostá hnědá dubová rakev byla uložena v kapli papežské katedry za konfesí sv. Petra. Byla položena doprostřed presbytáře na holou zem, bez ozdob, na ní pouze otevřené Písmo. Bylo to velmi působivé vyjádření: křesťan odevzdal všechno, nemá žádnou oporu, nic, ani knihy, ani vědění, zůstává jedině Zmrtvýchvstalý. U oltáře stála velikonoční svíce: zůstává pouze Slovo, které přineslo spásu, dává jedinou naději - na vzkříšení. Jen to zůstává…

Zádušní bohoslužbu sloužil děkan kardinálského kolegia kardinál Angelo Sodano a spolu s ním koncelebrovalo dalších osmnáct kardinálů: vedle hlavního celebranta to byl státní sekretář kardinál Bertone a prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Giovanni Battista Re.

Při liturgii asistovali čeští bohoslovci z Papežské koleje Nepomucenum, kde dlouhá léta působil kardinál Špidlík jako spirituál. Ještě letos v březnu zde dával exercicie.

Při zádušní liturgii nebyla homilie, protože se na závěr se zemřelým přišel rozloučit sám Svatý otec. Pronesl homilii, ve které vyzdvihl zemřelého jako mimořádného teologa světového formátu, jako jedinečného odborníka na východní spiritualitu. Zdůraznil jeho vztah k papeži Janu Pavlu II. a řekl, že kardinál Špidlík byl jeho poradcem. Papež také citoval z jeho teologie, což nebývá obvyklé. Po modlitbě a výkropu byla rakev připravena k převozu na Moravu.

Projevem pocty i ze strany společnosti a státu byla účast zástupců vlády: zúčastnil se náměstek ministra zahraničí Hynek Kmoníček, náměstek ministra kultury, Jaromír Talíř, a z prezidentské kanceláře pan Jindřich Forejt a Jiří Weigel. Ani osobní přítel kardinála Špidlíka, velvyslanec u Svatého stolce, Pavel Vošalík nechyběl. Prostor kaple byl zaplněn těmi nejbližšími, několika stovkami věřících, blízkých přátel, studentů a žáků. Za okrajem kaple se účastnilo ještě několik stovek dalších přítomných.

Po skončení obřadu rozloučení nás Svatý otec dal zavolat do papežské sakristie, aby vyjádřil svou účast. Měl jsem tak možnost mu poděkovat za tu velkou poctu, že sám přišel vykonat obřad rozloučení, a za jeho krásná slova. Poděkoval jsem mu také za jeho návštěvu u nás a vyjádřil jsem mu podporu v modlitbě pro současné těžké chvíle pro církev. Papeže pak pozdravili i ostatní oficiální účastníci pohřbu.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka