Přesun na obsah

Pozdrav ze Svaté země

27. 4. 2010

Krátce po předání biskupské berly svému nástupci jsem odletěl na pouť a dovolenou přes Řím do Jeruzaléma, kde jsem se ubytoval v ’École biblique et archéologique française de Jérusalem, založené v r. 1890 slavným francouzským dominikánským biblistou M. J. Lagrangem, který je ve zdejším kostele pohřben.

Institut se nalézá asi 250 m severně od známé Damašské brány, vně hradeb starého města, na Nablus road. Ta směřuje do nedalekého Ramalláhu, sídla palestinské správy, a dále na sever do Efraimu, Sichému, do největšího samařského města Nablusy a pak dále na sever do Galileje. Touto cestou zřejmě chodil Ježíš z rodné Galileje do Jeruzaléma.

Biblickou školu, která se nachází ve velké zahradě, tvoří konvent, kostel sv. Štěpána, otevřený v době bohoslužeb i pro veřejnost, vlastní biblická škola a internát pro studenty (starší i mladší, muže i ženy). Ti tu absolvují biblické studium, kursy, připravují doktoráty, píší knihy, ale zaměřují se i na mnohé profesionální biblické aktivity, výpravy, doprovázení příchozích, kteří tu bydlí a chtějí odborně více poznat svatá místa křesťanů… Sídlí zde dominikánská komunita asi o 25 členech mezinárodního složení, především Francouzi, Američané, Poláci, Afričané a další národnosti, z nichž mnozí jsou profesory školy… Dominikáni i ostatní obyvatelé školy tvoří živou komunitu, která se setkává nejen při studiu, ale i při pravidelných konventních bohoslužbách, při ranních a večerních chválách a pak i při jídle u stolu. Společenství u stolu se využívá k osobním kontaktům i k rozhovorům na odborná témata. Využívám těchto možností k bližšímu seznamování s lidmi, kteří tu žijí, ke konzultacím o Jeruzalému, smlouvali jsme návštěvy různých míst i mimo Jeruzalém. Byl jsem také mnohokrát žádán, abych pohovořil o situaci církve u nás dnes i o její situaci v době komunismu.

Jeruzalém tvoří především srdce posvátných míst. Staré město je obehnané městskou zdí se sedmi branami, které byly vybudovány v první polovině 16. stol. za doby otomanského držení Jeruzaléma, za sultána Sulimana. Staré město lze kolem hradeb obejít pěšky téměř za půl dne. Hora Sión zůstala při stavbě hradeb jakoby omylem vně starého města, za hradbami, na jih od chrámu Božího hrobu.

Město Jeruzalém, zvlášť nový Jeruzalém, se rozkládá na kopcích okolo starého města, na jihu, západě, severu, za údolími Hinnom, Josafat a Cedron. Ani tato místa Jeruzaléma nejsou příliš vzdálená a při troše úsilí i pěšky dosažitelná. Před institutem jsou na nádražích menší „zelené“ autobusy, které vás dovezou do všech koutů města…

Na svou pouť jsem se vydal dne 14. dubna s malou zastávkou v Římě, kde se na velvyslanectví Slovenské republiky konal vzpomínkový večer k připomenutí 60. výročí násilné, teroristické likvidace řeholních řádů komunistickým režimem v Československu, nazývané „bartolomějská noc“. V noci ze 14. na 15. dubna v r. 1950 StB spolu s policií a armádou přepadla všechny mužské řády (ženské pak v září) a všechny řeholníky vyvezli do jakýchsi koncentračních táborů, kláštery obsadili a vyrabovali. Připomínku této černé skvrny z počátku komunismu zorganizoval český velvyslanec u Svatého stolce. V sobotu 16. dubna jsem dorazil do Jeruzaléma a udělal první kroky po svatém městě. V zápětí jsem se dověděl o úmrtí pana kardinála Špidlíka v Římě. Bylo třeba se rozhodnou k cestě zpět do Říma a k účasti na jeho pohřbu dne 19. dubna. Ve čtvrtek 22. dubna jsem se pak konečně vrátil, abych začal svou dovolenou a „svatou pouť“ (žalm 84)…Takže v tomto týdnu od 26. dubna v klidu chodím po Jeruzalémě a okolí, modlím se také za všechny, zvláště za ty, kterým jsem to slíbil, chodím s evangeliem po svatých místech, medituji, odpočívám a prožívám první bohaté zkušenosti. O svých dojmech a dalších zážitcích napíši v příštích dnech...

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka