Přesun na obsah

Kardinál Vlk obdrží cenu Karla IV.

23. 7. 2010

V neděli 25. července 2010 bude kardinálu Miloslavu Vlkovi předána v Cáchách "Kulturní cena Karla IV. Kulturního spolku Cáchy - Praha". Cena je udělována osobnostem, které se zasloužily o vzájemné vztahy mezi městy Cáchy a Praha, jakož i o porozumění mezi Německem a Českou republikou. (Přëvzato z www.apha.cz)

 
Kardinál Vlk, který se stane prvním nositelem ocenění, dostává cenu za své mimořádné zásluhy v prohlubování intelektuálních, kulturních a lidských vztahů mezi městy Cáchy a Praha a za významnou podporu činnosti Kulturního spolku Cáchy – Praha. Kardinál Vlk spolupracuje na projektech spolku již od jeho založení v roce 1998. O výběru kandidáta rozhodla šestičlenná porota složená ze zástupců města Cáchy a Praha.

Slavnostního předání ceny, které se uskuteční v historických prostorách cášského dómu, se kromě zástupců sdružení zúčastní také Marcel Philipp, primátor města Cáchy, který pronese svůj pozdrav. Laudatio přednese prof. Hans Hermann Henrix a večer zakončí svými slovy sám kardinál Miloslav Vlk.

Oficiální název ceny „Kulturní Cena Karla IV. Kulturního spolku Cáchy – Praha“ připomíná císaře Karla IV., který svými korunovacemi na českého krále v Praze a na římského krále v Cáchách a svým politickým i kulturním vlivem a činností, jako první obě města navzájem propojil. Datum předání 25. červenec byl zvolen na připomínku korunovace Karla IV. v Cáchách na římského krále, která proběhla 25. července 1349. Bronzovou medaili s portrétem Karla IV. zhotovil akademický malíř Lumír Šindelář z Prahy, který byl inspirován malbou v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.aachen-prag.de a www.kvap.de. (Aleš Pištora)

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka