Přesun na obsah

Biskupové různých zemí ve Švýcarsku

9. 8. 2010

Kardinál Miloslav Vlk se od 26.7. do 7.8. 2010 zúčastnil ve Švýcarsku setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre jako jeho moderátor. Tento úkol převzal v roce 1994 od cášského biskupa Klause Hemmerleho, který v témž roce zemřel.

Setkání se zúčastnilo přes 50 biskupů z celého světa, zvláště z Jižní Ameriky, z Afriky a Dálného východu. Na programu bylo duchovní téma roku Díla Mariina: Od Boha-lásky k Boží vůli, i další teologická a biblická témata. Zajímavá byla přednáška prof. Sergia Rondinary z univerzitního institutu Díla Mariina Sofia v Loppianu. Hovořil o vlivu techniky na vnitřní a duchovní život člověka, zvláště pak v moderní době.

Nedílnou součástí programu setkání byla mše svatá, modlitba, meditace, duchovní sdílení, zkušenosti ze života biskupa, vzájemné vztahy na základě konkrétního života jednoty a vytváření bratrských vztahů mezi biskupy.

Během setkání se hovořilo i o aktuálních tématech církve, jakými jsou plody roku kněží, sexuální zneužívání, kněžská povolání, formace kandidátů kněžství v moderní době atd. Biskupové spolu prožili plodné duchovní dny v krásném prostředí švýcarských Alp poblíž Saint Maurice u městečka Bex.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka