Přesun na obsah

Laudatio pronesené u příležitosti udělení čestného občanství města Staré Boleslavi

17. 8. 2010

Laudatio přednesl PhDr. Milan Novák, vedoucí odboru kultury Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Vaše Eminence pane kardinále,

pane starosto, vážení zastupitelé, bratři a sestry, dámy a pánové.

Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražské arcidiecéze, primas České římskokatolické církve a metropolita pražský, etc. stál v čele české římskokatolické církve jako 35. pražský arcibiskup od roku 1991 až do roku 2010.

Jedním z důležitých opěrných bodů jeho veřejného působení byla svatováclavská tradice, jejíž nezastupitelný duchovní i státotvorný význam pro život českého národa v nově se integrující Evropě jasně rozpoznal i formuloval, a svůj niterný zájem na jejím obrození jako věci veřejného zájmu deklaroval roku 2003 osobní iniciativou k obnovení svatováclavské poutní tradice v celonárodním měřítku právě tady, v autentické atmosféře nejstaršího českého poutního místa, ve Staré Boleslavi.

V průběhu 7. ročníků Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, kdy se tato duchovní akce postupně stala ústřední akcí státního svátku Dne české státnosti v ČR, upevnil svůj osobní vztah k městu Brandýsu nad Labem – Staré Boleslavi.

Jako častý návštěvník města věnoval stálou pozornost jeho tradicím i současnosti a prostřednictvím svých pastoračních návštěv zde podporoval další rozvoj duchovního života. V době jeho arcibiskupské služby se Stará Boleslav znovu stala aktuálním místem v životě společnosti a centrem veřejné a mediální pozornosti. Miloslav kardinál Vlk se tak vahou své osobnosti zasloužil o zvýšení prestiže města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi jako jednoho z nejvýznamnějších historických měst v zemi.

Vrcholem jeho působení ve prospěch našeho města byla návštěva Svatého otce Benedikta XVI., která nejen že podtrhla význam staroboleslavských poutních tradic jako dědictví pozoruhodného v souvislostech evropské křesťanské kultury a s definitivní platností potvrdila přední místo Národní svatováclavské pouti mezi veřejnými duchovními a státními událostmi v České republice, ale neopakovatelným způsobem pak k městu Brandýsu nad Labem – Staré Boleslavi upoutala pozornost celého světa.

Miloslav kardinál Vlk se svým osobním přínosem významnou měrou zasloužil o město, jeho propagaci a pověst v domácím i mezinárodním měřítku, a nadále, jako přední osobnost české katolické církve, kulturního a společenského života, zůstává s duchovním i občanským děním ve městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi aktivně spjat.

Starosta města předává kardinálu Vlkovi symbolický klíčV souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi rozhodlo o udělení nejvyšší občanské pocty – titulu čestný občan Města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi.

Vaše Eminence pane kardinále, prosím, abyste nyní z rukou starosty města přijal toto ocenění a podepsal se v knize čestného občanství.

 

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka