Přesun na obsah

Pozdrav kardinála Vlka na prezentaci pamětní mince na Křivoklátě

1. 9. 2010

Přinášíme krátký proslov kardinála Miloslava Vlka u příležitosti prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Akce, organizovaná Českou národní bankou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem proběhla 1. září. Více informací zde.

Historická událost - svatba poslední Přemyslovny Elišky z královského rodu s prvním Lucemburkem Janem - otevírá v dějinách dveře nové době. Tuto událost připomíná emise stříbrné pamětní medaile České národní banky. Historický kontext neklidné doby po smrti posledního Přemyslovce připomene historička PhDr. Naděžda Kubů z Národního památkového ústavu. Do historie se už ponořil také pan prezident lucemburské banky pan Yves Mersche. Já tu mám krátce evokovat přítomnost a velký podíl církve na událostech této doby, nejen tím, že trevírský arcibiskup Balduin Lucemburský, strýc ženicha Jana Lucemburského, byl oddávajícím královského páru. Když otec Janův, císař Jindřich VII., vypravoval svého mladičkého čtrnáctiletéholetého syna do Čech, aby přijal království, poslal s ním poručníka, kterým nebyl nikdo jiný než zručný diplomat, další arcibiskup, mohučský, Petr z Aspeltu. V té naprosto nepřehledné a trochu zmatené době po smrti Václava III. se ujali iniciativy a připravovali perspektivu příchodu Lucemburků na český trůn čtyři cisterciátští opati evropského rozhledu. Tak byla vlastně vzdáleně připravována nejslavnější doba českých dějin – doba Karla IV., která rozkvetla úzkou spoluprací řady církevních představitelů s císařem. Stačí připomenout mého slavného předchůdce prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jsem proto rád, že se mohu dnešní slavnosti zúčastnit a vyslovit přání, aby se tyto slavné tradice našich dějin mohly odrazit i v naší přítomnosti, která tolik potřebuje spolupráci společenské a duchovní sféry, aby naše společnost mohla i dnes stát pevně na duchovních základech a z nich se úspěšně rozvíjet.

kardinál Miloslav Vlk

1. 9. 2010


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka