Přesun na obsah

Kardinál Vlk s biskupy z různých církví

7. 9. 2010

V roli moderátora se kardinál Miloslav Vlk od 9. do 13. září zúčastní ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre (Díla Mariina) v italském Castelgandolfu. Asi 32 biskupů ze  17 zemí světa prožijí společné dny reflexe, studia, sdílení, meditace. Tématem letošního, v pořadí jíž 29. setkání, je Boží vůle v životě křesťanů. Pohled na Boží vůli v jednotlivých tradicích přiblíží biskupové z církve pravoslavné, anglikánské, luteránské, syrsko-pravoslavné a katolické.  Profesor systematické teolgoie na papežské univerzitě v Maynooth (Irsko), Brendan Leahy, pohovoří na téma Jak vnímat zkoušky církve a „noc“ kultury. Ve středu 12. září se biskupové zúčastní generální audience papeže Benedikta XVI. na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. O současné ekumenické situaci pohovoří kardinál Walter Kasper, který byl do června letošního roku předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů. V pátek se biskupové setkají také s prezidentkou Hnutí fokoláre Emmaus Marií Voce.

Ekumenické setkání biskupů v Praze 2007Ekumenická setkání probíhají každý rok v jiném městě – vloni se biskupové sešli v rodišti Martina Luthera, v předchozích letech také v Damašku, Istanbulu, v roce 2007 v Praze.

Historie setkávání biskupů sahá až do roku 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů, přátel Hnutí fokoláre, z 10 zemí. Teolog Klaus Hemmerle, který už jako kněz znal Hnutí, se totiž stal biskupem v Cáchách a také prvním koordinátorem této iniciativy. Tehdejší papež Pavel VI. u této příležitosti v následujícím roce řekl: „Jako hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a nabádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“

V roce 1982 přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II. a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. A tak se již 29 let každoročně scházejí i biskupové různých křesťanských denominací.

Hlavním plodem této iniciativy je hluboké duchovní bratrské společenství mezi biskupy různých církví v duchu Ježíšova nového přikázání: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15, 12) Aniž by se přehlíželo to, co církve ještě dělí, vystupuje do popředí především to, co již mají společné „bez směšování a přizpůsobování“ (Benedikt XVI.).


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka