Přesun na obsah

Kardinál Vlk předal papežský řád profesorce Hledíkové

22. 9. 2010

Převzato ze stránek Arcibiskupství pražského (www.apha.cz)

Na celofakultním setkání vyučujících Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy předal 20. září 2010 kardinál Miloslav Vlk prof. Zdeňce Hledíkové Řád sv. Řehoře Velikého, který uděluje Svatý stolec mužům a ženám vzorné pověsti, kteří se zasloužili o dobro společnosti, církve a Svatého stolce.


Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., je česká archivářka a historička, která působí na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze a byla ředitelkou Českého historického ústavu v Římě. Specializuje se na dějiny středověké církevní správy a paleografii. Mezi její nejznámější práce patří knihy Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel a rádce či Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343).

Papežský Řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno) patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Heslem řádu je „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a vládce). Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého“. Řád je rytířským řádem jezdeckým. Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy, které se stávají „dámou Řádu sv. Řehoře Velikého“.

V minulosti byl u nás tento řád udělen např. bývalému rektorovi Univerzity Karlovy prof. Ivanu Wilhelmovi, někdejšímu děkanovi Fakulty sociálních věd UK prof. Lubomíru Mlčochovi či hlavnímu organizátorovi Národních svatováclavských poutí PhDr. Milanu Novákovi. (Aleš Pištora)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka