Přesun na obsah

Ohlednutí za ekumenickým setkáním biskupů

23. 9. 2010

Každoroční, v pořadí již 29. ekumenické setkání biskupů, organizované Hnutím fokoláre, se konalo od 9. do 13. září v Centru Mariapoli v Castel Gandolfu (Řím). Zúčastnilo se ho 35 biskupů z církve anglikánské, metodistické, evangelické luteránské, syrské pravoslavné a katolické. Zastoupeno bylo sedmnáct zemí, mezi nimi Austrálie, Švédsko, Hong Kong, Indie, Uruguay.

 Papež Benedikt XVI. pozdravil biskupy 12. září během nedělní modlitby Anděl Páně v Castelgandolfu. Poté se setkal při audienci s několika zástupci, v čele s kardinálem Vlkem.

Boží vůle v životě křesťanů“ bylo ústřední téma, ke kterému se biskupové během společného programu vraceli. Reflexi na toto téma přednesla prezidentka Hnutí fokoláre, Maria Voce. Kardinál Vlk komentoval, že tu „nejde o otázku pouze náboženskou; v sekularizovaném světě, kde Bůh chybí, má člověk tendenci se uzavírat do své vůle. Jen stěží přijímá vůli druhého, těžko se s ní konfrontuje.“

Mor Theophilose – syrský pravoslavný metropolita pro Evropu ve svém příspěvku řekl, „Odpovědí na krizi, kterou dnes procházejí insitutce a také církev v Evropě, je dosvědčit, že Bůh je člověku blízko. Toto svědectví bude pro současný svět věrohodné jen tehdy, budeme-li se mu moci ukázat sjednoceni.“

Přítomní biskupové se také znovu připomněli, že to, co sjednocuje je mnohem větší než co rozděluje. Jeden z biskupů řekl: Je mnoho společných aspektů, které nám umožňují být sjednoceni už dnes: žijeme stejné Boží slovo, obdrželi jsme stejný křest, přijali jsme stejné dary Ducha.

Německý biskup Christian Krause, bývalý předseda Světové konfederace evangelicko-luterské, hovořil o iniciativách, které jsou dokladem živého ekumenismu: například nedávný „ekumenický Kirchentag“ v Mnichově, jehož iniciátory byli laici, mezi nimi mnoho mladých lidí a dále několikaletá spolupráce asi 250 hnutí  různých církví v rámci iniciativy Společně pro Evropu.

Anglikánský biskup Robin Smith, který patří k mnohaletým účastníkům, znovu připomněl: Setkání se neúčastníme proto, abychom diskutovali o vzájmených rozdílech, ale abychom jednotu zažili konkrétně tím, že přijmeme skutečně za svou Ježíšovu modlitbu k Otci: Aby všichni byli jedno. (…) Můžeme tak zakusit přítomnost Zmrtvýchvstalého v našem středu, jak to on přislíbil.

Vyvrcholením ekumenického setkání je tzv. pakt vzájemné lásky. Mons. Armando Bortolaso, bývalý apoštolský vikář v Aleppu (Sýrie) k tomu říká: „Vyslovíme jeden druhému, že jsme připraveni dát za sebe i život, mít rádi diecézi druhého jako svou, pak si vyměníme pozdravení pokoje. Je to pokaždé velmi silná a působívá chvíle, která je srdcem tohoto ekumenismu života.“


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka