Přesun na obsah

Kardinál Vlk na zahájení procesu blahořečení vietnamského kardinála

21. 10. 2010

Během svého pobytu v Římě se kardinál Vlk zúčastní slavnostního obřadu zahájení procesu blahořečení služebníka božího, vietnamského kardinála Francoise-Xaviera Nguyên Van Thuâna, bývalého předsedy Papežské rady Iustitia et Pax (Spravedlnost a mír).

Místem konání obřadu, který bude zahájen 22. října ve 12:00 hodin, je Lateránský palác. Slavnostnímu shromáždění bude předsedat kardinál Agostino Vallini, římský vikář a kardinál Peter K. A. Turkson, současný předseda papežské rady Iustitia et Pax.

Kardinála Vlka spojovala s kardinálem Van Thuanem spiritualita Díla Mariina - Hnutí fokoláre. Setkávali se pravidelně, coby moderátoři, při přípravách kongresů biskupů - přátel Hnutí fokoláre. Mohl s ním prožívat i závěr jeho života, když ho navštěvoval během jeho hospitalizace v římské univerzitní poliklinice Gemelli.

Kardinál Van Thuan je výjimečnou postavou naší doby, velkým svědkem víry. Pocházel z rodiny, jejíž členové prošli mnohým pronásledováním kvůli své křesťanské víře. Stejně tak i on; v roce 1975, dva měsíce poté, co byl vysvěcen na biskupa, ho komunistický režim bez jakéhokoli procesu a vynesení rozsudku uvěznil. Ve vězení strávil celkem 13 let, z toho 9 v naprosté izolaci.

Navzdory tomu byl vždy člověkem naděje a lásky. Nikdy neztratil svůj křesťanský optimismus.  Jeho láskyplný postoj velmi hluboce zasáhl vězeňský dozor až do té míry, že ho vedoucí věznice poprosili, aby vyučoval dozorce cizím jazykům. Tak se jeho dozorci stali i jeho žáky.

Z vězení byl propuštěn 21. listopadu 1988. Na otázku ministra vnitra, co by si přál, odpověděl, že chce být propuštěn hned. Dodal: „Vě vězení jsem pobyl už dost dlouho, zažil jsem tam tři papeže: Pavla VI, Jana Pavla I. a Jana Pavla II. a kromě toho čtyři generální sekretáře sovětské komunistické strany: Brežněva, Andropova, Černěnka a Gorbačova.“

24. listopadu 1994 byl jmenová místopředsedou Papežské rady Iustitia et Pax  a v roce 1998 se stal jejím předsedou.

V roce 2000 byl vybrán, aby vedl duchovní cvičení pro papeže Jana Pavla II. a Římskou kurii v době postní. Papež mu řekl: „Přines své svědectví!“

Kardinál Van Thuân zemřel 16. září v roce 2002.

U příležitosti procesu blahořečení připravila Papežská rada Iustitia et Pax a různé nadace několik akcí, které i prostřednictvím umění připomínají postavu kardinála a hovoří o jeho pověsti svatosti.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka