Přesun na obsah

Společná cesta různých charismat

22. 10. 2010

Bazilika svaté Kláry a bazilika svatého Františka v italském městě Assisi se v sobotu 23. října 2010 stanou místem setkání tak zvaných tradičních a nových charismat. Událost navazuje na 20. říjen roku 2000, kdy se ve stejném městě poprvé setkala františkánská rodina a Hnutí fokoláre; podnětem pro vzájemné setkání, které vyjadřovalo přání řeholních rodin a řádů, byla historická událost, kdy na Letnice roku 1998 tehdejší papež Jan Pavel II. svolal hnutí a nové církevní komunity celého světa, aby se vydaly na cestu společenství.  

Cílem sobotní události je podělit se o zkušenosti na společné cestě. Nejde o vzpomínku, ale o budování nových kontaktů s církevními uskupeními, řády a instituty na rovině dialogu, vzájemného poznávání a sdílení. Jde o novou šanci prožít a ukázat okolnímu světu krásu charismatického profilu církve, který – jak řekl Jan Pavel II - je soupodstatný s profilem institucionálním.

Program bude zahájen mší svatou v 10 hodin, které bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, zástupně za Mons. Vincenza Pagliu, předsedu biskupské konference Umbrie. Po tiskové konferenci vystoupí se svými referáty: Mons. Domenico Sorrentino, biskup z Assisi, Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, Mario Landi, národní koordinátor Obnovy v Duchu svatém, Valeria Martano z Komunity Sant´Egidio, P. Rodriguez José Carballo, generální ministr františkánů, mezinárodní generální ministrině Sekulárního františkánského řádu Encarnación Del Pozo, sestra Viviana Ballarin OP, předsedkyně konference vyšších představených ženských řeholí Itálie, a P. Alberto Lorenzelli SDB za konferenci vyšších představených mužských řeholí Itálie, Mons. Renato Boccardo, zodpovědný za pastoraci mládeže při umbrijské biskupské konferenci.

Společným výstupem této události bude Závěrečné poselství podepsané zodpovědnými za řeholní rodiny a církevní hnutí.

Iniciativu „Carismi in comunione“ – společenství charismat, ocenil svým dopisem kardinál Stanislaw Rylko, předseda Papežské rady pro laiky, kardinál Franc Rodé, prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života, který řekl: „Vítáme iniciativu, která (…) má za cíl podporovat úsilí o společenství charismat v církvi.“


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka