Přesun na obsah

Církev domovem a školou společenství

29. 10. 2010

V papežské bazilice svatého Františka v Assisi se v sobotu 23. října setkaly stovky představitelů řeholních rodin a nových komunit.

Přesně před deseti lety se na tomto místě setkala poprvé široká františkánská rodina a Hnutí fokoláre, aby odpověděly na výzvu papeže Jana Pavla II.: „Chceme-li být věrní Božímu plánu a zároveň odpovědět na hluboké touhy světa, musíme učinit církev domovem a školou společenství.“ (Apoštolský list Novo millennio ineunte 43, ČBK 2001).  

Letos zaplnilo město Assisi množství řádů, jako františkáni, klaretiáni, salesiáni, beneditkini, ale i nová hnutí: charismatici, fokolaríni, členové Komunity Sant Egidio, Neokatechumenátní cesty a desítky dalších. Specifickou vitalitu přineslo 2000 mladých lidí, kteří do Assisi přijeli ze všech koutů Itálie.

Setkání po deseti letech nemělo charakter vzpomínkové události, ale znamenalo hlubší poznání, dialog, vzájemné obohacení, novou šanci ukázat krásu charismatického profilu církve, který je „soupodstatný s profilem institucionálním“, jak řekl Jan Pavel II. Dokladem toho byly různé příspěvky, svědectví a zkušenosti, které zazněly během programu.

 

Místní biskup mons. Domenico Sorrentino v zahajovacím proslovu řekl: „Instituce potřebuje charismata, aby nebyla těžkopádná a charismata potřebují instituci, aby se netříštila.“ Také vyzval všechny přítomné, aby znovu objevili „charisma všech charismat – lásku“ a byli si vědomi, že "bohatství jedněch je bohatstvím druhých".

Kardinál Vlk zdůraznil, že tato událost je naprosto ojedinělá. V promluvě při společné mši svaté poukázal  na neustále nové působení Ducha svatého v církvi, který sesílá své dary - charismata.

Vyvrcholením dne bylo, když na závěr jednotliví zástupci podepsali úmluvu, kde se, kromě jiného, zavazují: „podporovat kulturu společenstí na všech rovinách, podporovat bratrství v každé oblasti společnosti ve prospěch míru a jednoty lidské rodiny.

„Jednota mezi námi, zakořeněná v evangelní lásce, ať je hmatatelným znamením působení Ducha ve své církvi, aby se naplnila Ježíšova prosba k Otci: „Ať všichni jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.” (Jan 17,21).

Večer patřil mládeži: na prostranství před bazilikou se rozezněl muzikál věnovavaný životu mladé dívky Chiary Luce Badano, která byla blahořečena v září letošního roku a stala se vzorem svatosti v dnešním světě.

Související články:

Společná cesta různých charismat

Kázání kardinála Vlka v Assisi


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka