Přesun na obsah

Pouť

11. 11. 2010

Národní pouť do Říma, do Vatikánu, na poděkování papeži Benediktu XVI. za jeho loňskou návštěvu v České republice vrcholí. V oficiálním programu byla návštěva čtyř velkých papežských bazilik: velechrámu sv. Petra, baziliky Santa Maria Maggiore, papežské Lateránské baziliky a na závěr jako poslední zastavení baziliky Santa Croce in Gerusalemme. V prvních třech bazilikách je v programu slavení „poutní“ mše svaté. Nejprve v Santa Maria Maggiore, kde papež Hadrián II. položil na oltář liturgické texty ve staroslověnském jazyce, kterým hlásali u nás evangelium svatí Cyril a Metoděj. Zde byla v tomto jazyce slavena první mše po jeho schválení jako liturgického jazyka. S vděčností jsme děkovali za to, že slovanský jazyk byl tehdy připojen ke třem do té doby užívaným liturgickým jazykům, k hebrejštině, řečtině a latině. Ostatní národy čekaly vlastně ještě víc než tisíc let, než byly jejich jazyky uznány na II. vatikánském koncilu za liturgický jazyk.

Vrcholná událost bylo středeční setkání se Svatým otcem ve velechrámu svatého Petra, který je chrámem univerzální světové církve. Papež Benedikt XVI. je v tomto chrámu nástupcem sv. Petra.

I když se papežovy audience konají pravidelně v audienční aule Pavla VI. (Sala Nervi), když je přihlášeno mnoho poutníků a návštěvníků, koná se část audience v chrámu sv. Petra. Tak tomu bylo právě tuto středu. Zhruba 1300 poutníků, biskupů, kněží, bohoslovců, řeholníků, řeholnic, mužů, žen a dětí… Pouti se účastnila také paní Lívie Klausová a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se svým doprovodem. Zaplnili jsme papežskou baziliku kolem konfese svatého Petra, jak se papežský oltář jmenuje, protože přesně pod ním je hrob sv. Petra. S námi tam byla ještě menší italská skupina se svým biskupem. Bylo slavné vítání papeže, hlasité volání: „Svatý otče, děkujeme“, mávání státními vlaječkami, slavnostní zpěvy sboru. Svatý otec nás zdravil s úsměvem, nadšeně, ve vřelé atmosféře. Promluvil k nám česky. Bylo to milé navázání na hluboký vztah, který papež projevil při své návštěvě v České republice (viz zde, aby bylo známo, co papež říkal, aby si nějaké noviny zase nevymýšlely papežovo „napomínání“). Po projevu šli biskupové a představitelé veřejného života Svatého otce pozdravit a předat mu dary. Po jeho požehnání se bazilikou nesl svatováclavský chorál a pak i národní hymna, což byl jedinečný historický okamžik. Toto setkání se Svatým otcem a zpěv byly, myslím, nejsilnější momenty návštěvy a důstojné poděkování.

Na programu pak byla také mše svatá v Lateránské bazilice, která je dávnou katedrálou papeže jako římského biskupa. Poslední zastavení pak u „Svatého kříže Jeruzalémského“, v Santa Croce, kde se uchovává velká část pravého Kristova kříže, kterou do Říma přinesla císařovna sv. Helena.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka