Přesun na obsah

Řádná veřejná konzistoř v Římě

19. 11. 2010

Papež Benedikt XVI. svolal, jak známo, na 20. listopad řádnou konzistoř, při které se bude konat v bazilice sv. Petra ustanovení 24 nově jmenovaných kardinálů za účasti jejich již dříve jmenovaných spolubratří. Ustanovení spočívá v tom, že papež každému předá prsten, znamení věrnosti Svatému otci a Apoštolskému stolci. Dále předá kardinálský biret (dříve to byl červený kardinálský klobouk). Kardinálská barva oblečení, tj. klerika a solideo  (červená čepička), je purpurové barvy, podle které se v italštině někdy kardinálové nazývají „porporati“. V češtině nemáme pro to slovo obdobu. Barva krve je symbolem věrnosti, ochoty a dispozice k oběti pro Boží království. V neděli 21. listopadu, o slavnosti Krista Krále, se bude v bazilice sv. Petra konat koncelebrace nových kardinálů se Svatým otcem.

Papež Benedikt XVI. svolal na pátek 19. listopadu do synodální auly nad velkou audienční halou Pavla VI. pracovní zasedání všech kardinálů – den modlitby a reflexe o některých aktuálních tématech: o situaci náboženské svobody ve světě a o nových výzvách doby. Druhé téma bude o liturgii v životě církve dnes. Odpoledne se očekávají sdělení ke třem tématům: 10 let od deklarace Dominus Jesus o univerzalitě spásy skrze Ježíše Krista a o spásném poslání katolické církve. Druhé sdělení: odpověď církve na sexuální zneužívání mladistvých a konečně sdělení ke Konstituci Anglicanorum coetibus o přestupu skupin anglikánů do katolické církve v poslední době.

K takovýmto poradám papež občas svolával kardinály jako grémium svých poradců. Po koncilu, kdy bylo obnoveno „synodální zřízení“ v církvi a obvykle jednou za 5 let je svoláváno reprezentativní celosvětové zasedání biskupů k závažným otázkám, jsou kardinálové svoláváni méně. Papež využívá tuto příležitost veřejné konzistoře , kdy jsou kardinálové v Římě, k poradě s nimi.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka