Přesun na obsah

Římská setkání

19. 11. 2010

Během roku, který uplynul od papežské návštěvě v České republice, jsou Češi častými hosty v Římě: jde nejen o vydařenou pouť českých věřících, kteří přišli poděkovat Svatému otci za jeho návštěvu, o řadu kulturních akcí, přednášek, výstav, koncertů, které velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík organizuje, aby Češi byli se svou kulturou a historií v Římě přítomni, ale jsou to i různé návštěvy osobností politického života a jejich setkání s vyššími či nižšími představiteli Vatikánu.

Nedávno zde byla paní Livie Klausová, která se účastnila poutě na poděkování Svatému otci a šla pozdravit papeže s českými biskupy. Při pouti se zúčastnil některých bohoslužeb v bazilikách rovněž ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se svou delegací, také pozdravil Svatého otce a setkal se se státním sekretářem kardinálem Bertonem. V Římě, v českém centru Velehrad, byla v průběhu pouti odhalena busta kardinála Berana. Paní Klausová i ministr položili při svých návštěvách u hrobu kardinála Berana kytice.

Takovéto kontakty přispívají k tomu, aby se obě strany setkaly a osobně poznaly, aby spolu případně hovořily o věcech společného zájmu. Osobními kontakty se otevírají nové cesty pro možnosti dalších jednání.

V tyto dny navštívila Vatikán také předsedkyně parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Účastnila se středeční generální audience, po které ji v salonku auly přijal i sám Svatý otec. Hovořila také se státním sekretářem kardinálem Bertonem a s emeritním sekretářem kardinálem Sodanem. Po těchto oficiálních setkáních navštívila baziliku sv. Petra, kde jí před oltářem sv. Václava pozdravil kardinál Vlk a popřál jí k narozeninám, které ten den měla. Byl tu přítomen také kardinál Coppa, kterému paní předsedkyně předala zlatou medaily Parlamentu ČR s pamětním listem za jeho přínos k obnově svobody, kdy jako nuncius působil České republice. Paní Němcová se svou delegací přišla, aby v den, kdy před 21 lety začala v Praze Sametová revoluce. U hrobu kardinála Berana položila paní předsedkyně kytici jako výraz úcty ke všem, kdo byli pronásledováni, trpěli a případně i položili život za naši svobodu. Ke hrobu ji i celou delegaci doprovodil kardinál Vlk.

Takovéto návštěvy v centru katolické církve, u jejích kořenů, i setkání s představiteli Vatikánu jsou pro představitele politického života poctou a zanechávají obvykle hluboký dojem.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka