Přesun na obsah

Kardinál Vlk na 35. setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

6. 2. 2011

Od 7. do 11. února se v Castel Gandolfu sejde 75 biskupů a kardinálů ze 40 zemí světa. Hlavním tématem jejich společného setkání je „Znovu objevit Boží záměr s naší dobou.“ Co je cílem tohoto setkání? Mnozí biskupové považují za důležité podělit se vzájemně o názory a pohledy na církev a svět v  době zásadních společenských změn, která je i dobou, kdy hledáme nové vzory autentického křesťanského života. Jak sami říkají: je třeba znovuobjevit mystickou a duchovní povahu církve, která přináší nové postoje a především novou naději. Kardinál Miloslav Vlk, moderátor těchto setkání, říká: „Je zapotřebí, abychom dokázali číst znamení času. Ta přinášejí nové podněty, nové reflexe, zcela nové perspektivy.“

Se svými příspěvky vystoupí, kromě jiných, kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy, kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu a kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Hovořit budou i biskupové ze zemí, které procházejí těžkou situací. Prezidentka Hnutí fokoláre – Maria Voce – promluví na téma: „Ano člověka Bohu.“ Právě v letošním roce se fokolaríni zaměřují na odpověď Boží vůli, která vede ke svobodnému a zodpovědnému „ano“ Božímu záměru s každým z nás.

K výjimečným chvílím bude patřit, jako již tradičně, audience u papeže Benedikta XVI., která je plánovaná na úterý 8. února.

Během kongresu se biskupové také vrátí k uplynulému roku kněží a ke kněžské formaci, z hlediska teologického a filosofického. Program bude prokládán chvílemi společné modlitby, výměny zkušeností, rozjímání, mše svaté, ale prostor je vyhrazen i procházkám a odpočinku. Někteří z účastníků na závěr navštíví Loppiano v blízkosti Florencie, které je místem formace fokolarínů a sídlem univerzitního institutu Sophia.

Papež Benedikt XVI. několikrát hovořil o tom, jak vnímá církevní hnutí. Ještě jako kardinál Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry, říká v knize rozhovorů s P. Seewaldem, vydané pod názvem: "Bůh a svět" (rok 2000, str. 310): "Katolictví nikdy nemůže být plánováno a spravováno pouze akademicky, naopak: znovu a znovu se jeví jako dar, jako duchovní vitalita. A k ní patří rozmanitost. Neexistuje uniformní katolictví. Bohatství víry vytváří množství příbytků v jednom domě: fokoláre, katechumenální zbožnost, Schönstatt, Cursillo nebo Communione e liberazione patří ke katolictví stejně jako víra františkánská, dominikánská či benediktinská. Tuto dynamickou otevřenost si musíme pěstovat."

V nedávno vydané knize rozhovorů (r. 2010), taktéž s Petrem Seewaldem „Licht der Welt“, říká:

„V dnešní době je především zapotřebí duchovních hnutí. Církev, čerpající ze zkušeností dneška a ze své hluboké zkušenosti víry, může skrze hnutí vtisknout znamení Boží přítomnosti a postavit ji do centra dění."


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka