Přesun na obsah

Bůh jde vstříct každému člověku

17. 2. 2011

V italském Castel Gandolfu v Centru Mariapoli skončilo 11. února setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Stěžejním tématem bylo „Znovu objevit Boží záměr s naší dobou" tedy objevit v Boží lásce klíč, který vede k pochopení Boží vůle. Bůh chce dobro pro člověka a vychází vstříc každému.

 

 

Různé úvahy a příspěvky biskupů se nesly v duchu charismatu Chiary Lubichové, schváleného posledními papeži. Kardinál Vlk, moderátor setkání, řekl, že toto charisma je v hlubokém souladu s charismatem biskupa.

 

 

 

Papež Benedikt XVI. pozdravil biskupy v rámci audience 9. února: „Těší mě, že máte příležitost sdílet své církevní zkušenosti z různých zemích světa. Přeji vám, aby tyto dny modlitby a úvah přinesly bohaté plody pro vaše společenství.“

 

 

 

Kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy, při své návštěvě Centra Mariapoli řekl: „Spiritualita společenství je odrazem II. vatikánského koncilu, který je zaměřen na církev jako na tajemství společenství… Hnutí fokoláre tuto spiritualitu rozvojí charismatickým způsobem.“ V jednom interview dále řekl:  „Biskup je především svědkem živého Božího slova, kterým je Kristus. Biskupská služba je ve světle Krista Zmrtvýchvstalého službou jednoty, usmíření, službou hlásání v plné důvěře v moc Božího Slova, které šíří ducha společenství Nejsvětější trojice.“

 

Kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu hovořil o své vizi současného přechodu od multikulturní společnosti ke společnosti interkulturní, která dokáže pojmout různost kultury a různost víry.

 

 

 

V besedě u kulatého stolu zazněla také témata, jakými je ekonomie (prof. Stefano Zamagni), sociální otázky (prof. Vera Araújo), mezinárodní vztahy (prof. Vincenzo Buonuomo), mystika (P. Fabio Ciardi omi).

 

 

 

Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, se ve svém příspěvku zaměřila na téma: Boží záměr v myšlenkách a v životě Chiary Lubichové.

 

 

 

 

S ohledem na úkoly, před kterými dnes církev stojí, podtrhli biskupové intenzivní působení Ducha Svatého, který v posledních letech dal život společenství a spolupráci nových a starodávných charismat, ekumenickému a mezináboženskému dialogu a dialogu se světem tzv. laické kultury.

 

 

Na závěr se 25 biskupů vydalo do „městečka bratrství“ Loppiana, kde žije asi 900 obyvatel. Jejich život dosvědčuje, že společnost, která se řídí evangeliem, je realizovatelná. Biskupové zde navštívili kromě jiného univerzitní institut Sophia, kde probíhá již třetí ročník mezioborového studia.

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka