Přesun na obsah

Kardinál Vlk v Tridentu

15. 3. 2011

Toto mezinárodní setkání i následující dny ekumenické školy organizovalo Centro uno, odvětví Díla Mariina, které pracuje v oblasti ekumenismu v celém světě a spolupracuje s Papežskou radou pro jednotu křesťanů.

Setkání se zúčastnili četní členové Hnutí fokoláre z celého světa, a to nejen katolíci, ale i členové hnutí z ostatních církví, z pravoslavné církve, řeckokatolíci, syrskopravoslavní, anglikáni, protestanti, reformovaní atd.

Setkání pozdravili i význační představitelé církví, např. arcibiskup Kurt Koch, prefekt Papežské rady pro jednotu křesťanů, který poslal své poselství. Dále cařihradský patriarcha Bartoloměj I. Jeho poselství přečetl metropolita pro Itálii a Maltu Gennadios. Osobně pozdravili shromážděné předseda Světového luterského svazu Kobus Gerber a  Carlos E. Ham, zástupce světové rady církví. Zasedání se zúčastnil také místní arcibiskup Luigi Bressan, nástupce někdejšího arcibiskupa Carlo de Ferrari, který jako první ve 40. létech schválil nové hnutí. I on se živě přihlásil ke slavné tridentské rodačce a k jejímu hnutí. Připomněl slovanské kořeny Chiary, jak svědčí její jméno.

Vedle vysokých církevních představitelů byli přítomní i představitelé politického života, jako starosta Tridentu Alessandro Andreatta, bývalý starosta Pacher, dnes místopředseda tridentského regionu, a další osobnosti… Andreatta vyzdvihl dědictví Chiary Lubichové a zdůraznil, že se Trident musí stát ekumenickým městem. Zmínil z historie v prvních dobách křesťanských kontakty s křesťany v Malé Asii. Viktor se stal biskupem tridentským a několik dalších mučedníky v Tridentu. V závěru promluvila také současná presidentka Díla Mariina Emmaus Maria Voce /která přijede v květnu do České republiky/.

Obsahem programu byly některé body spirituality, zvláště jak je žitý ekumenismus ve fokoláre. Vedle teologických bodů tu byly z různých konců světa i z různých oblastí života zkušenosti se spiritualitou, zvláště s ekumenismem.

Také kardinál Vlk promluvil spolu s anglikánským emeritním biskupem Robinem Smithem o tom, jak biskupové různých církví žijí mezi sebou ekumenické vztahy na základě spirituality jednoty Chiary Lubichové. Celé jednání Mezinárodního ekumenického setkání bylo také přenášeno televizí Telepace.

Kardinál Vlk celebroval o tomto ekumenickém víkendu v tridentské katedrále na pozvání místního arcibiskupa slavnostní bohoslužbu první neděle postní a v souvislosti se čtenými texty poukázal na to, že se spiritualita Chiary Lubichové zrodila z konkrétního důsledného života z evangelia. Zmínil souvislost s akcentem na Boží slovo v církvi dnes. Poděkoval Bohu za to, že mohl v době komunismu za železnou oponou prozřetelnostně poznat tuto spiritualitu, a vyprávěl své zkušenosti s ním ve svém životě.

Ekumenická škola v následujícím týdnu má také svůj duchovní a teologický obsah, doprovázený zkušenostmi z různých církví a oblastí života v různých částech světa. Školy se zúčastnila také početná skupina zájemců z Čech i ze Slovenska.

Česká republika má zvláštní vztah k Tridentu. Když naši účastníci procházeli městem, na každé ulici se setkávali se svatováclavskou orlicí, která je ve znaku města Tridentu. Ve středověku se jeden moravský kanovník stal biskupem tridentským a chtěl si vzít s sebou kus domova, a tak si dal do biskupského znaku svatováclavskou orlici. A ta zůstala ve znaku města dodnes …


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka