Přesun na obsah

Křesťané ve Svaté zemi

18. 4. 2011

Když se dívám na programy liturgie Svatého týdne vyvěšené v různých chrámech, vidím, že se liturgie v Jeruzalémě a blízkém okolí (například v Ain Karin, nebo v Latroun) koná na více než třinácti místech. Například v pěti patriarchátech, v latinském, řeckokatolickém melchitském, arménském, maronitském, syrskokatolickém a na dalších významných místech, například  u benediktinů na Sionu (Dormitio B. M. Virginis), v Notre Damme. O běžné neděli v roce se konají v Jeruzalémě bohoslužby různých ritů na třiceti místech.

Latinský patriarchát je přítomen ve čtyřech státech: v Izraeli, na palestinském území, v Jordánsku a na Kypru. Vedle patriarchy Fouada má patriarchát tři světící biskupy, například v Betlémě, v Nazaretě. Celý patriarchát (i mimo Izrael) má více než 65 farností, v nichž žije přibližně 70 tisíc věřících a slouží jim 85 kněží. V současnosti studuje v semináři 28 bohoslovců a v malém semináři 45 kandidátů bohosloví, převážně z Jordánska. V uvedených číslech nejsou započteni ostatní křesťané. (Patriarchát má své webové stránky).

Nejsilnější náboženskou skutečností jsou tu františkáni, kteří jsou již od dob středověku strážci svatých míst. Když křižáci prohráli Svatou zem, františkáni mohli zůstat. V dějinách sehrávají a sehrávali nesmírně důležitou roli. Dnes je jich v celém Izraeli asi 300, z čehož asi 150 v Jeruzalémě na 12 místech. V Jeruzalémě jsou zastoupeny pochopitelně i další řády - dominikáni, jezuité, kteří jsou činní zvláště v oblasti biblické. Kromě toho je tu i řada ženských kongregací.

Křesťané to nemají v Izraeli, a vůbec na Středním východě, jednoduché. Proto odcházejí. Zabývala se tím nedávna blízkovýchodní synoda biskupů. Papež jim často adresuje různé výzvy, celá církev se za ně modlí. Nyní ve Svatém týdnu na ně můžeme zvláště pamatovat, když se naše mysl bude upínat ke Svaté zemi.

kardinál Miloslav Vlk

Jeruzalém


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka