Přesun na obsah

Kardinál Vlk navštíví biskupy v Africe

20. 5. 2011

Kardinál Vlk dnes odcestoval do Afriky, kde se zúčastní setkání biskupů. První zastávkou na jeho cestě je město Nairobi (Kenya), dále Moramanga (Madagaskar) a Fontem (Kamerun).

Podnět k této návštěvě vzešel od skupiny afrických biskupů: ti pozvali kardinála Vlka, aby se s nimi rozdělil o svou zkušenost na téma církev jako společenství, kterou mohl načerpat v posledních sedmnácti letech svého působení v úloze moderátora  biskupů – přátel Hnutí fokoláre.

V dialogu budou biskupové hovořit především o Kristu Zmrtvýchvstalém, který přislíbil svou přítomnost uprostřed svých učedníků až do konce časů. Dalším tématem bude úloha mladých afrických církví ve vztahu k islámu na straně jedné, ale i ve vztahu k sekularizující se společnosti na straně druhé.

Kardinál Vlk promluví na téma „Slovo Boží“ jak je předkládá apoštolská posynodální exhortace papeže Benedikta XVI. „Verbum Domini“, která klade důraz na konkrétní aplikaci Ježíšových slov do všech oblastí každodenního života.

Kardinála Vlka doprovází mons. Agostino Delfino, emeritní biskup z Berberati.

Není to poprvé, co se kardinál Vlk vydává na cestu do těchto zemí. Pozdraví zde proto mnoho svých přátel z řad biskupů, ale i laiků.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka