Přesun na obsah

Římské události

20. 5. 2011

Dne 16. května 2011, na pozvání velvyslance u Svatého stolce, se kardinál Vlk zúčastnil otevření výstavy o životě kardinála Berana, kterou kardinálovo rodné město Plzeň, plzeňský biskup a velvyslanec Vošalík připravili ve vstupních prostorách římské Univerzity Svatého kříže.

Tato výstava byla už třetím počinem svého druhu: první se konala v prostorách českého parlamentu v Praze na jaře letošního roku. Zahájila ji předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová. Druhá výstava se konala začátkem května v Plzni, jejíhož zahájení se zúčastnil nejen primátor Plzně Martin Baxa a plzeňský biskup František Radkovský, ale i velvyslanec u Svatého stolce J. Exc. Pavel Vošalík. Třetí v pořadí byla výstava v Římě. Zahájili ji: rektor univerzity, předsedkyně českého parlamentu Miroslava Němcová, plzeňský primátor Martin Baxa, emeritní státní sekretář Vatikánu kardinál Sodano, velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík a kardinál Miloslav Vlk.

Miroslava Němcová ve svém proslovu vyzdvihla důležité lidské a kněžské vlastnosti kardinála Berana, jehož život mluví silně i k dnešní době. Kardinál Sodano s velkou odborností a citlivou znalostí církevních poměrů za doby komunismu v naší zemi zasadil Beranův život a dílo do širších souvislostí. Připomněl i další církevní osobnosti na českých biskupských stolcích, a tak dnešní generaci představil tvrdost komunistického pronásledování církve v tehdejším Československu. Vernisáže se zúčastnil také hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek se svou delegací.

Kardinál Vlk poděkoval všem aktivním účastníkům otevření výstavy a připomněl zvláště přítomnost Miroslavy Němcové, jejíž účast lze interpretovat jako snahu dnešní politické reprezentace odčinit bezpráví, která komunistický stát na Beranovi spáchal. Kardinála Berana se režim natolik bál, že ani mrtvému hierarchovi nedovolil návrat do vlasti; papež Pavel VI. dal proto pokyn, aby jeho ostatky byly uloženy mezi papeži v podzemí svatopetrské baziliky blízko hrobu prvního papeže sv. Petra. Takové cti se biskupovi žádného jiného národa nedostalo.

Paní Němcová se pak zastavila u hrobu blahoslaveného papeže Jan Pavla II. a ctihodného papeže Jana XXIII. Ve svatopetrské bazilice navštívila oltář svatého Václava, u něhož jsou medailony našich věrozvěstů a patronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje. Za konfesí sv. Petra v čele chrámového prostoru obdivovala krásnou vitráž, rosetu sv. Ducha, která byla vyrobena v českých sklárnách. Projevila podiv nad tolika spojeními mezi bazilikou a naší zemí.

Po této slavnosti pak za účasti všech výše jmenovaných hostí z Česka, jménem České biskupské konference, požehnal kardinál Vlk v podzemí chrámu sv. Klimenta poblíž římského kolosea velkou plaketu jako projev vděčnosti našeho národa svatým věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. To vše ve znamení blížícího se jubilea – 1 150 let od jejich příchodu, které budeme slavit v r. 2013. Deska nese nápis, který kardinál Špidlík ještě za svého života vybral. Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal: „ Tys mi je dal, tobě Bože je vracím. Svou mocnou pravicí je veď a pokrovem svých křídel je přikryj!“

Této malé slavnosti se zúčastnila i řada poutníků z Česka, kteří bydleli v českém poutním domě Velehrad. Dříve než všichni sestoupili do podzemí, navštívili v pravé boční lodi baziliky kapli s ostatky sv. Cyrila a po krátké meditaci biskupa Radkovského se společně pomodlili modlitbu Otčenáš a Zdrávas Maria, které nám Otcové naší víry přinesli.

Mnohé oko se v těchto místech zalesklo slzami… Bylo velmi významné, že se této události zúčastnili společně zástupci církve i našeho národa, protože naší svatí apoštolové přinesli kromě víry a evangelia i abecedu pro rozvoj naší kultury a důležité dokumenty pro budování státu a právní společnosti. Jejich příchod znamenal skutečný vstup do Evropy kulturních národů.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka