Přesun na obsah

Kardinál Vlk s biskupy různých zemí Afriky v Nairobi

1. 6. 2011

Kardinál Vlk ukončil svůj pobyt v hlavním městě Keni, Nairobi, kam přijel na pozvání skupiny biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Odsud odcestoval na Madagaskar, do města Moramanga, kde se setká s další skupinou biskupů. Dnešního dne, 1. června, si také připomínáme, že právě před dvaceti lety se kardinál Vlk ujal vedení pražské arcidiecéze.

V úvodu svého pobytu v Keni navštívil a pozdravil apoštolského nuncia, kterým je Mons. Alain Paul Lebeaupin.

Společný program probíhal v centru Hnutí fokoláre „Mariapolis Piero“. Zúčastnilo se ho šestnáct katolických biskupů, kteří přicestovali z Jihoafrické republiky, Tanzanie, Ugandy, Burundi a Keni. Moderátor setkání, kardinál Vlk, se s biskupy rozdělil o své zkušenosti, které mu přinesl život v pronásledované církvi. Podrobně pak biskupům přiblížil dnes již třiceti sedmiletou historii společenství biskupů různých zemí, kteří si za svou osobní spiritualitu zvolili spiritualitu společenství – charisma jednoty Hnutí fokoláre. Magnou chartou jsou jim slova bl. Jana Pavla II. kterými se na ně obrátil při audienci v roce 1995. Kromě jiného řekl: „Pán Ježíš nepovolal učedníky, aby ho následovali individuálně, nýbrž osobně a zároveň společně. Pokud to platí pro všechny pokřtěné, platí to obzvlášť pro ty, které si vybral, aby ´přebývali s ním a které pověřil hlásáním´, tedy pro apoštoly a jejich nástupce, biskupy.“ „Společenství členů církve je prvotním a hlavním znamením, které církev přináší, aby svět mohl uvěřit v Krista.“

Během společně prožitých pěti dnů se biskupové věnovali například apoštolské exhortaci papeže Benedikta XVI. Verbum Domini, tématům - Boží vůle, Ježíš přítomný ve společenství, inkulturace atd. Velký prostor byl také věnován výměně zkušeností z oblasti osobní i pastorační. Hovořilo se o otázkách a problémech, kterým africký kontinent musí stále čelit: přetrvávající konflikty a násilí, chudoba, korupce. Biskupové konstatovali, že pokud budou spiritualitu společenství žít jednotlivci i skupiny, je možné najít řešení i v těžkých situacích. Dosvědčil to Mons. Patrick Mvemve, biskup z Klerksdorpu. Vyprávěl, jak se jako mladý kněz v době apartheidu seznámil s Hnutím fokoláre.  „Seznámil jsem se se dvěma kněžími, kteří žili doopravdy evangelium svými skutky, bez dlouhých proslovů. Zaujal mě tento životní styl. Jednou jsem spolu s nimi hovořil o Ježíši ukřižovaném a opuštěném. Pomohlo mi to, abych se osvobodil od svých předsudků a stal jsem se ´apoštolem´ jednoty.“

Dalším tématem reflexí byla naléhavost výchovy. Formace kněží v duchu spirituality společenství byla oceněna biskupy jako jeden z důležitých příspěvků pro církev dnes. Mons. Virgilio Pante, biskup z Maralal v Keni, dodal: „Pokud dokážeme druhým naslouchat, naše místní komunity nám mohou pomoci při rozlišování pravosti různých církevních povolání.“

Co o setkání řekli sami účastníci:

Mons. Boniface Lele, arcibiskup z Mombasy na úvod řekl: „Bratrství mezi biskupy, posílení našich vztahů opravdového přátelství – to je cíl našeho setkání.“

Kardinál Emmanuel Wamala, emeritní arcibiskup z Kampaly v Ugandě říká: „Abychom mohli pochopit, jaká je naše služba společnosti, hledáme společně Boží záměr s námi. V těchto dnech vidíme, že nás Bůh volá právě k jednotě, která je charismatem Chiary Lubichové.“

Mons. Salesius Mugambi, biskup z Meru v Keni:  „V přátelské, klidné a radostné atmosféře, jsme více poznali spiritualitu společenství, vyslechli jsme si různé zprávy, sdíleli jsme radosti i bolesti, ale také jsme se věnovali odpočinku.“ Mons. Damaiao Franklin, arcibiskup z Luandy v Angole: „Tyto dny byly dny upřímnosti k Bohu a k bratřím.“

Mons. Sithembele Sipuka, biskup z města Umtata v Jihoafrické republice: „Odjíždím s nadšením pro životní program. Prosím Ducha svatého, aby mě vedl a pomáhal mi ho naplňovat v každodenním životě.“

Závěr setkání vyvrcholil paktem, kdy si biskupové slavnostně vyjádřili, že po návratu do svých diecézí chtějí zůstávat stále ve vzájemné lásce, sdílet radosti a bolesti každodenního života, mít zájem jedni o druhé, podporovat se modlitbou.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka