Přesun na obsah

Kardinál Vlk na Svatém Hostýně

29. 6. 2011

Na arcidiecézní pouť za posvěcení kněží pozval na Svatý Hostýn kardinála Miloslava Vlka arcibiskup Jan Graubner. Od r. 2009, kdy se při 150. výročí úmrtí patrona kněží sv. Jana Marie Vianneye slavil v církvi rok kněze, bylo posvěcení kněží jedním z jeho důležitých témat. I když rok kněze skončil, úsilí o posvěcení kněží v diecézích zůstává. Objevují se různé aktivity i v souvislosti s rozvíjením nové evangelizace, pro kterou je duchovní úroveň kněží velice důležitá.

Při této příležitosti pronesl kardinál Vlk meditaci o výzvách, které před nás klade současná situace církve, s poznámkami o „znameních časů“, o společenském vývoji ve světě a o pozitivních změnách v otevřenosti vůči náboženství a duchovním hodnotám. Časy se mění a církev chce být připravena reagovat na tyto změny. Text meditace k dispozici zde.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka