Přesun na obsah

Pozdrav účastníkům Tříkrálového průvodu

5. 1. 2007

Vážení účastníci průvodu králů,

pozdravuji vás při této příležitosti a přeji velký kus povánoční radosti.  Jsme lidé, kteří dnes žijí symboly, znameními, zkratkami, civilně řečeno logy. Chceme se dotknout a vidět… I proto připravujeme tento průvod, který připomíná, že do Betléma putovali také tři odborníci, astronomové, řekněme vědci, které bible nazývá králové. Byli to lidé, kteří pečlivě pozorovali znamení na obloze, sledovali pohyby hvězd a ze svého pozorování, z konjunkce Saturna a Jupitera usoudili, že se v zemi Hebreů narodil král světa. Proto se vydali na cestu, aby ho hledali. Našli ho a poklonili se mu…

Žijeme znameními. Např. sv. Mikuláš, adventní benefiční koncerty, všechna ta příprava adventu a Vánoc, které jsme prožili, v ulicích, v supermarketech, všude, stavění jeslí, vánočních stromů a dávání dárků v celé společnosti, betlémské světlo -  to vše znamená,  že se společnost chce zúčastnit a dotknout těchto událostí aspoň vnějšími znameními… Nelze to vše přejít s nepovšimnutím… Nebo tříkrálová sbírka, která v současnosti probíhá na pomoc potřebným – to vše je určitá konkrétní realizace duchovních myšlenek, které jmenované události přinášejí.

Děkuji vám, že se připojujete k průvodu hledajících králů a přeji vám ve vašem hledání úspěch, jaký přes velké obtíže a vzdálenost, bez orientačních prostředků měli tři mudrci, králové z východu.

Ať vám Bůh žehná na všech vašich cestách novým rokem.

Pozdrav účastníkům Tříkrálového průvodu, Praha 5.1.2006


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka