Přesun na obsah

Rozloučení s mons. Josefem Kavalem

29. 8. 2011

Dne 29. srpna se v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích konalo rozloučení s mons. Josefem Kavalem, který zemřel v neděli 21. srpna ve věku 91 let. Mons. Josef Kavale působil jako administrátor českobudějovické diecéze a byl dlouholetým duchovním správcem farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Dne 2. 7. 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval čestným apoštolským protonotářem.

Kardinál Vlk píše k této příležitosti pro svou webovou stránku tato slova: "O Mons. Josefu Kavalem bylo při rozloučení řečeno hodně krásného. Za pasovskou a lineckou  diecézi pronesl slova rozloučení emeritní biskup pasovský Franz Eder. Pak za diecézi  českobudějovickou promluvil - vedle diecézního biskupa Jiřího - archivář P. V. Kulhánek, za diecézní charitu pomocný biskup Pavel Posád a za farnost jáhen ing. K. Faber. Na těchto svých stránkách se chci připojit krátkou vzpomínkou na tohoto svého předchůdce ve vedení českobudějovické diecéze a poděkovat mu za to, jak vstupoval do mého života. Naše cesty se často setkávaly. Když byl v Jindřichově Hradci proboštem, navštívil jsem ho tehdy několikrát jako jindřichohradecký archivář. V českobudějovické farnosti u sv. Jana Nepomuckého jsem občas fungoval jako varhaník při svatbách. Mons. Kavale - jako kapitulní vikář a později administrátor diecéze - vstupoval do mého života. Když mi hrozilo odnětí státního souhlasu v Rožmitále pod Třemšínem v roce 1979, usiloval odvrátit tuto hrozbu. Ale i potom se znovu a znovu snažil, abych souhlas získal zpět, až se to pak k 1. 1. 1989 podařilo…Jmenování českobudějovickým biskupem v r. 1990 mě zastihlo v cizině. Na zpáteční cestě domů jsem se zastavil na faře u sv. Jana a nabídl jsem mu funkci generálního vikáře. Domníval jsem se, že by mohl být mostem mezi minulostí a novou přítomností. On však poděkoval s tím, že nyní je nová doba, která vyžaduje nové lidi…Chci Mons. Kavalemu poděkovat za vše, co pro diecézi i pro mne osobně vykonal. Písmo říká: „Jejich skutky jdou s nimi“. Ať Bůh spravedlivý soudce a milosrdný Pán mu vše odplatí.

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka