Přesun na obsah

Svatý Václav ve Vatikánu

26. 9. 2011

Letošní slavnost svatého Václava oslaví Češi i ve Vatikánu u jeho oltáře ve velechrámu sv. Petra v Římě. Tato krásná dřívější tradice byla pozapomenuta. Letos byla z podnětu českého velvyslance u Svatého stolce J. E. JUDr. Pavla Vošalíka znovu obnovena. Pro naše věřící v Římě i pro římské poutníky tuto liturgickou oslavu zorganizuje papežská kolej Nepomucenum. Byl jsem pozván, abych tuto bohoslužbu u oltáře sv. Václava sloužil. Tato slavnost se připojuje k ostatním oslavám našeho národního patrona a ochránce české země sv. Václava, které budou probíhat u nás doma.

Je to jedinečná skutečnost, že tak malý národ, jako je náš, má v tomto velechrámu univerzální katolické církve, v jejím centru, oltář svého národního patrona, obklopeného svými věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem. Oltář je u sv. Petra již od první poloviny 14. století. Dnešní obraz je až z počátku 18. stol.

Po přelomu tisíciletí jsme zamýšleli vytvořit určitý aspoň malý „pendant“ k velké národní cyrilometodějské pouti a tak zdůraznit – vedle původní cyrilometodějské tradice a počátků naší kultury - také tradici svatováclavskou, spojenou s počátky našeho státu a našeho národního života. Svatí Cyril a Metoděj jako spolupatroni Evropy nás zasazují do širšího kulturního evropského rámce. Význam sv. Václava pro náš národní život a pro naše křesťanské kořeny stále více vstupoval do společenského povědomí. Karlu IV., „největšímu Čechovi“ a budovateli svatováclavské tradice v našem národě, se v poslední době dostávalo stále větší pozornosti. Po rozdělení naší republiky ztratilo svůj původní význam datum 28. říjen, a také tím byl vytvořen prostor pro 28. Září. Proto jsem v r. 2004 pozval i ostatní české a moravské biskupy, aby přišli do Staré Boleslavi a svou přítomností zdůraznili na náboženské, církevní i celonárodní rovině význam sv. Václava pro náš národ dnes. Abychom těmto skutečnostem dali ještě větší důraz, začal jsem od r. 2007 přinášet do Staré Boleslavi naši nejcennější relikvii – lebku sv. Václava, které se pak dostalo té pocty, že jsme ji do Boleslavi začali vozit prezidentským autem za doprovodu prezidentské eskorty, takže sv. Václav přijížděl opravdu jako panovník.

I když data narození začátkem 10. stol. jsou nejistá, přece jen jsem podle tradice při 1100 výročí narození sv. Václava vyhlásil r. 2008 jako rok svatováclavský, zorganizoval konferenci historiků a dalších odborníků a výstavu, která byla na závěr roku zahájená. Před sv. Václavem téhož roku se papež zmínil novému velvyslanci JUDr. Vošalíkovi při jeho nástupu, že hodlá navštívit Českou republiku (viz článek Čekání na papeže). Ve svém pozvání jsme pak žádali Svatého otce, aby přijel ještě jako na závěr svatováclavského roku na svátek sv. Václava. Jeho přítomnost ve Staré Boleslavi právě v těchto souvislostech „posvětila“ národní poutě, kterým se tak dostalo největšího uznání.

Obnova slavení svátku sv. Václava u jeho oltáře ve velechrámu sv. Petra je tedy významným kamínkem do této mozaiky.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka