Přesun na obsah

Kardinál Vlk v Chyškách

10. 10. 2011

V neděli 9. října zavítal kardinál Vlk do Chyšek, aby zde slavil mši svatou s udílením svátosti biřmování.

Dostalo se mu zde velmi milého přijetí, jak ze strany místního faráře, od farníků, tak od místního starosty: spolu s biřmovanci, kněžími, jáhny, kmotry a rodiči oslavil totiž biřmování i v obřadní síni Obecního úřadu při číši vína.

 

Svůj pobyt v rodném kraji si prodloužil do pondělka: s týmem České televize procházel místa, významná pro jeho životní příběh v rámci natáčeni pořadu z cyklu 13. komnata.

 

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka