Přesun na obsah

Dny ztišení a meditace

26. 10. 2011

Ve dnech 17. – 21. října 2011 dával kardinál Vlk exercicie na Hostýně pro kněze, kteří se ve svém životě inspirují spiritualitou Díla Mariina – Hnutí fokoláre. Exercicií se zúčastnilo kolem padesáti kněží, několik jich přicestovalo i ze Slovenska.

Základním tématem těchto duchovních cvičení bylo „A zůstali u něho“. (srov. Jan 1,36: Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho) a „Aby byli s ním“ (srov. Mk 3,14: „A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním…).

Na zahájení si přítomní předsevzali, že se budou snažit prožívat společné dny tak, aby opravdu přebývali s Kristem -  ´přebývat s ním´.

Během přednášek hovořil kardinál Vlk na téma Ježíšova přítomnost ve společenství, Duch svatý, jednota, Ježíš ukřižovaný a opuštěný, P. Maria, evangelizace, církevní hnutí jako perspektiva života církve podle vize papežů, dále znamení času – lidé ve světě se ptají po smyslu života, hledají duchovní hodnoty.

Během těchto duchovních dní si kněží udělali čas na to, aby si navzájem sdělili to, co je oslovilo, co si odnášejí do každodenního života atd.

Společně prožité exercicie se pro kněze Díla Mariina staly každoroční tradicí.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka