Přesun na obsah

Pracovní pobyt v Římě

4. 11. 2011

Příští týden navštíví kardinál Miloslav Vlk Řím. Svůj čas rozděluje mezi pobyt doma v republice a mezi cesty do zahraničí.

Již téměř dvě desetiletí je moderátorem jedné z velké řady ´větví´ (společenství)  - Díla Mariina - Hnutí fokoláre, větve biskupů. Biskupové mají své centrum v Grottaferratě, kde kardinál Vlk v rámci svých pobytů pracuje. Udržuje kontakty s biskupy, kteří jsou přátelé této spirituality, jak v různých kontinentech, tak i v Itálii a Římě, účastní se jejich setkání. Pro nadcházející rok jsou plánovány různé další zahraniční - i mimoevropské cesty.

Při své cestě do Říma navštíví i některé kongregace, k jejichž prefektům má osobní vztah.

Dne 9. listopadu bude sloužit v 15:30 hod. mši svatou pro české turisty v bazilice Santa Croce in Gerusalemme, jejímž je kardinálským „patronem“.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka