Přesun na obsah

Prohlášení představitelů abrahamovských tradic

7. 11. 2011

Půda Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je již druhý rok místem setkávání představitelů abrahámovských tradic. Zastoupena je církev katolická, nekatoličtí křesťané, islám, judaismus, do skupiny patří i religionisté. Cílem jejich setkávání není primárně mezináboženský dialog o věrouce, ale vztah vůči společnosti. Vzájemná odlišnost zastoupených náboženství je bezesporu veliká, existuje však mnoho zásad, na kterých se shodují a mohou vůči společnosti vystupovat společným hlasem.

V úterý 25. října se skupina rozhodla vystoupit veřejně a uspořádat panelovou diskusi. Zúčastnili se jí: rabín Karol Sidon, rabín Ron Hoffberg, Sylvie Wittmannová, Miloslav kardinál Vlk, patriarcha Tomáš Butta, synodní senior Joel Ruml, profesor Tomáš Halík a dr. Vladimír Sáňka. Diskusi moderoval religionista doc. Zdeněk Vojtíšek.

Tématem hovoru bylo rostoucí napětí v české společnosti a možnosti jeho překonání. Přítomní představitelé vydali společné prohlášení:

Prohlášení představitelů židovských, křesťanských

a muslimských společenství v ČR

 „Naše současná česká společnost je politicky, názorově, etnicky, kulturně i sociálně pluralitní. Z této její pestrosti přirozeně vznikají napětí. Jsme však zneklidněni tím, že tato napětí jsou doprovázena projevy intolerance a někde už dokonce přerůstají v otevřené konflikty a násilí. Politická kultura hrubne a nebezpečně nahrává šiřitelům skupinových předsudků a ideologie nenávisti. 

V této situaci bychom chtěli nabídnout svou vlastní zkušenost. Už delší dobu se konají pravidelná setkání představitelů židovských, křesťanských a muslimských společenství v naší zemi. Naše zkušenost ze vzájemného dialogu je nadějným znamením toho, že i v současné situaci je možné nalézt etické hodnoty, na nichž se dokážeme shodnout. Chceme však nejen prohlubovat své vzájemné vztahy, nýbrž jsme také připraveni přispívat ke kultivaci etické, a tím i politické atmosféry v naší společnosti.“

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka