Přesun na obsah

Kultura lidských vztahů

2. 12. 2011

Velmi mě šokovalo to, co pan místokancléř prezidenta pan Hájek řekl o kněžském svěcení prof. Halíka v interview pro Parlamentní listy.

Víme sice dobře, že pana Petra Hájka většina asi nebere příliš vážně pro jeho různá veřejná „vyhlášení“. Ale uveřejněná zpráva zpochybňující Halíkovo kněžské svěcení může být chápána jako hrubé očernění pověsti Mons. prof. Halíka a pan Hájek by měl své nedoložené tvrzení odvolat a řádně se omluvit. Je to vlastně i zpochybnění důvěryhodnosti církve, že by do důležitých církevních funkcí lehkomyslně jmenovala někoho bez výslovné jistoty o jeho svěcení a bez řádných dokladů.

Nevím, nakolik pan Hájek umí německy. Možná, že něco od kardinála Meisnera slyšel, ale že tomu dobře nerozuměl, nebo pochopil opak. Já sám mohu dosvědčit, že jsem od kardinála Meisnera, který byl světícím biskupem v Erfurtu a se kterým se dobře znám, osobně kdysi o Halíkově svěcení slyšel.

Když některý biskup v zahraničí tajně pro nás někoho světil, bylo nutné dosvědčit, že svěcenci jsou řádnými diecézí přijatými kandidáty svěcení a že jsou řádně připraveni. To dělal vždy někdo, kdo byl světiteli známý. Sám jsem také jednou kardinálovi Meisnerovi do Berlína vezl dva slovenské kandidáty ke svěcení. On vedl evidenci takových svěcení a po pádu komunismu o tom vydával potvrzení.

Hájkovo interview je silnou ukázkou úrovně „kultury“ našich mezilidských vztahů a je s podivem, že jmenovaný i při této své „kultuře“ stále ještě zastává tak vysokou funkci ve veřejném životě.

Takováto vystoupení nepřispívají upevňování dobrých vztahů mezi církví a státem…

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka