Přesun na obsah

Kardinál Vlk v Jižních Čechách

8. 12. 2011

V rámci různých pozvání na přednášky, besedy a jiná setkání byl kardinál Miloslav Vlk pozván tento týden Českou Křesťanskou akademií do rodných Jižních Čech, do Jindřichova Hradce, na besedu s názvem: „Archivářem v Jižních Čechách, Setkáni s Janem Pavlem II. a jiné“.

Do Jindřichova Hradce, do tehdejšího Okresního, dnes Státního okresního archívu totiž nastoupil před 50 léty po absolvování archivního studia na Filosofické fakultě Karlovy university. Pan kardinál si prohlédl někdejší svou první archivářskou „štaci“, s dnešními pracovníky zavzpomínal na někdejší poměry a práci v archívu, na osoby, které se tehdy v oblasti archívů a muzea pohybovaly, prohlédl si písemnosti, „své stopy“, které v archívu zanechal. Navštívil rovněž tamní oddělení Státního oblastního archívu. V podvečer se konala beseda na dané téma v sále jindřichohradeckého muzea, které se zúčastnilo asi 150 lidí nejen s otázkami uvedenými na programu, ale i na mnoho dalších. Asi dva a půl hodiny strávil p. kardinál při živé přátelské besedě s účastníky, z nichž se s některými znal ještě z doby svého jindřichohradeckého pobytu…


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka