Přesun na obsah

Ohlédnutí za rušnými dny

26. 3. 2012

Některé uplynulé týdny měsíce března byly pro mne chvílemi velmi intenzivní práce. Bylo tu především obvyklé týdenní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre v Castel Gandolfu: 75 biskupů ze 40 zemí celého světa, zvláště z Afriky (25), což bylo pro nás milým překvapením, možná také trochu plod našeho cestování po Africe v minulém roce. Mezi účastníky bylo zapsáno i 6 kardinálů.

Tato setkání se konají vždy v konkrétní jednotě se Svatým otcem, kterému posíláme oznámení o jejich konání, jejich program i seznam účastníků. Stejně tak zveme i prefekta kongregace pro biskupy, který se obvykle zúčastňuje, má projev, slouží mši svatou. Tentokrát projevil přání zúčastnit se a mít přednášku i arcibiskup Eterović, sekretář Synodu episcoporum, protože věděl, že tématem našeho setkání je „Slovo Boží a jeho proměňující síla“ - neboli téma nové evangelizace, téma příští synody. Hovořil o stavu přípravy synody na základě odpovědí biskupských konferencí na Lineamenta. Toto téma jsme pak rozvíjeli v návaznosti na přednášku o dokumentu z minulé synody o Božím slově, kterou papež Benedikt XVI. uveřejnil pod názvem Verbum Domini. Přednesl ji Mons. Hubertus Blaumeiser, zodpovědný v Díle Mariině za kněze, kteří usilují žít tuto spiritualitu jednoty.

Prezidentka Díla Mariina Maria Voce (Emmaus), nástupkyně Chiary Lubichové, nám předala téma o slově Božím, jak je viděno a chápáno v Hnutí fokoláre podle Chiařina charismatu. Tímto tématem se letos zabývá celé hnutí, rozjímá je a studuje.

Moderátor připravuje obvykle základní úvodní přednášku na téma společných dnů. Vzhledem k tomu, že v tyto dny zaznívalo mnoho témat o Božím slově z řady kompetentních úst, připravil jsem jako úvod (text v italštině zde) slovo o tom, jak v řadě posledních let vstupují některé myšlenky velkých církevních hnutí, a zvláště Hnutí fokoláre, na rovinu magisteria církve zvláště u posledních papežů. Hnutí fokoláre se totiž za druhé světové války v roce 1943 zrodilo, jak známo, v Tridentu z důsledného života z evangelia Chiary Lubichové a skupiny jejích přítelkyň a vlastně vše, co na této rovině v minulosti v tomto hnutí vzniklo, se narodilo z tohoto důsledného života z evangelia. Jeho dějiny provází praxe měsíčního Slova života. Může proto dnes poskytnout mnoho konkrétních zkušeností k nové evangelizaci.

Naše setkání nejsou jen přednášky, modlitba breviáře, mše svatá, ale biskupové přinášejí své konkrétní zkušenosti s evangeliem z různých koutů světa, z různých kulturních prostředí. Tato komunikace je důležitou součástí všech našich setkání. Vytváří otevřené rodinné prostředí jednoty v lásce a obdarovávání.

Několik bodů programu bylo zaměřeno k tomu, aby ukázaly, že spiritualita Hnutí fokoláre není jen orientace pro osobní duchovní život a pro život v církvi, ale že i podle vnitřních principů evangelia, z něhož vyrůstá, je určena pro život ve společnosti, ve světě. To především ukázal profesor milánské univerzity a Univerzitního institutu Sophia, založeném Chiarou Lubichovou v Loppianu u Florencie, Luigino Bruni. Ve své přednášce o ekonomii společenství (economia di comunione), která vyrostla ze života hnutí v nejchudších jihoamerických prostředích a rozšířila se po světě, na univerzitách v přednáškách i doktorských pracích a zvláště se dnes už používá ve velké řadě podniků. Papež Benedikt se o ní zmiňuje ve své encyklice Láska v pravdě. Je to rozšiřující se alternativa k běžné orientaci podniků v kapitalistickém hospodářství, v nichž běžně jde o co největší zisk, často bez jakýchkoliv i mravních ohledů. V této alternativní ekonomii se celkový zisk podniků dělí na tři části: na investice do rozvoje podniku, na formaci mentality pracovníků, bez které nelze novou ekonomii rozvíjet, a třetí část pro chudé a potřebné. Za několikaletou dobu existence této ekonomie se její „nosnost“ prověřila.

Důležitým bodem programu v tomto směru byla přednáška rektora Univerzitního institutu Sophia, známého prof. Piera Cody a jeho spolupracovníků, o charakteru a práci této univerzity Díla Mariina, která pracuje na základě jeho spirituality.

Biskupové odjížděli s texty hlavních přednášek a s předsevzetím, kontaktovat místní fokoláre ve svých diecézích a s vedením Díla Mariina ve svých oblastech.

V závěrečném projevu jsem pobádal účastníky, aby si pro svůj život, pro svou duchovní „praxi“, vzali zkušenost z těchto dnů. S mnohými zůstáváme trvale spojeni přes blog, kde během roku komunikujeme o svém životě a o jeho závažnějších událostech. Někteří biskupové se „setkávají“ prostřednictvím skypových konferencí. Je to pěkný, i když malý, krůček k posilování společenství a jednoty mezi biskupy ve světě.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka