Přesun na obsah

Řešení se odkládá

3. 5. 2012

Mám na mysli řešení známé trvalky 23 let po pádu komunistického režimu – majetkového narovnání s církvemi. Celou dobu od pádu komunistického režimu jednotlivé vlády vytrvale odkládaly řešení tohoto narovnání, které mělo být k prospěchu nejen církví, ale i státu, aby se nemusel starat o tyto věci, když je podle ústavy nekonfesní, a především k prospěchu mnoha obcí a měst, které spravovaly ve svém katastru zablokované církevní pozemky, s nimiž nemohly nakládat. Jednotlivé vlády celého dvacetiletí hrnuly před sebou tento problém a neřešily ho, aby si nepálily politické prsty do příštích voleb. A tak se stalo, že politici dotlačili tento problém do té politicky a ekonomicky nejnevhodnější doby. Tento postup byl podle ústavního soudu „protiústavní“. Dnes je ale vláda nucena pod tlakem rozhodnutím Ústavního soudu tuto věc řešit. Církve dvacet let stále připomínaly nutnost řešení a byly za celou tu dobu ochotny vstřícně přijmout nejrůznější způsoby řešení. Samy tedy ani v nejmenším dnešní situaci nezavinily.

Nepřátelé církve, hlavně komunisti a s nimi spojení další nepřátelé, pilně vyžívali každé příležitosti, aby naházeli na církve co možná nejvíce špíny, nepravd, lží a všeho negativního. Zmapovat nějakou publikací tuto odbornou, kulturní, politickou, morální a lidskou „zralost“ našich politiků – to by byl dokument století o úrovni naší politické scény, mnoha poslanců a senátorů! (Nechci se tu konkrétně zabývat například posledními výplody pana poslance Chaloupky. V projevech mnoha řečníků v parlamentu byly většinou nízké slepé emoce nebo ideologie nízkých pudů pod určitou odbornou, kulturní a lidskou úrovní).

Vláda je tlačena odkládat řešení. Je možné jistě pochopit tíživou situaci církvemi nezaviněnou. Možná, že by církve mohly udělat gesto a nabídnout vládě dočasný odklad splácení připravených částek odškodnění, aby i dnes usnadnily řešení.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka