Přesun na obsah

Restituční trvalka

4. 5. 2012

V poslední době vzbudilo určitou pozornost rozhodnutí vlády odložit schvalování zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi na červen. Vláda stojí pod tlakem rozhodnutí Ústavního soudu na dořešení tohoto vleklého dluhu naší společnosti. Toto odložení je sice pokračováním dvacetiletého odkládání a neřešení této záležitosti, ale doufám, že není výrazem snahy tuto věc vůbec neřešit, ale naopak najít nejvhodnější situaci pro její konečné vyřešení.

V tomto duchu, v této naději jsem tady na svém webu vyslovil osobní názor, jak vyjít vstříc a pomoci této snaze v těžké ekonomické a finanční situaci státu, totiž najít určité moratorium, 1 – 2 roky, pro vyplácení náhrady ze strany státu za nevydaný majetek. Tato myšlenka byla vyslovována ze strany představitelů církve už při jednání o restitučním zákonu, ale nebyla pak dále rozvíjena. Zdálo se mi, že by dnes mohla usnadnit schvalování zákona. Mnou vyslovené moratorium neznamená odložit řešení a schvalování zákona, naopak, je to snaha, aby byl zákon pokud možno brzy schválen. Jaký osud bude mít schválený zákon v budoucnu, to je jistě otázka. Těžší by bylo už schválený zákon zrušit, než ještě neschválený návrh shodit v parlamentu se stolu.

Zákon zamýšlí umožnit církvím ekonomickou nezávislost na státu. Zatím jsou placeny přes státní rozpočet, ale ne ze státních peněz nebo z peněz daňových poplatníků, nýbrž z peněz, které stát získává z církevního majetku, který spravuje. Zákon předpokládá dosavadní dotace vyplácet dál po 17 let s tím, že se budou ročně snižovat o určité procento. Aby církve mohly dále po ekonomické stránce existovat a ještě si i při snižování uvedených dotací připravovat svůj nový způsob financování, k tomu budou od státu dostávat postupně po 30 let za majetek, který nebude vydán, určitou dohodnutou náhradu do výše 59 miliard. Církve nežádají úplné vyrovnání toho, co stát za ta léta z církevního majetku podle odborníků získal, totiž oněch zhruba 160 – 180 miliard.

Mnou zmiňované moratorium na vyplácení náhrady mělo být po dobu 1-2 roků, kdy výplata dotace ještě nebude snižována, aby se vyšlo vstříc tíživé ekonomické a finanční situaci státu. Tato idea je ostatně pokračováním oné vstřícnosti církví, kterou prokázaly za těch zhruba 20 let čekání na ono zákonné řešení, které sliboval zákon z r. 1991.

Při tomto postoji obou stran v této záležitosti nemusí být obava, že církvím bude vydáno více, než jim patří. Ti, co volají po seznamech, stejně dobře vědí, že ty seznamy tu jsou, totiž pozemkové knihy. Odpůrci vyrovnání pouze hledají zdánlivě racionální argumenty pro nevědomé.

Domnívám se, že toho zbytečného křiku už bylo dost a že je čas začít spolu rozumně hovořit.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka