Přesun na obsah

Kardinál Vlk na jihu Čech

7. 5. 2012

O víkendu 5. a 6. května odjel kardinál Vlk na již dříve plánovanou návštěvu Jižních Čech, aby navštívil různá společenství, která vznikla z jeho kněžské činnosti v této oblasti a která tu dosud žijí, aby spolu s nimi oslavil své blížící se narozeniny. Nejprve se zastavil v Českých Budějovicích, kde se setkal s těmi, kdo tvořili první skupinu mládeže. Dnes jsou to už většinou šedesátníci. Vzpomínalo se na obtíže tehdejší doby, na sledování StB, ale i na podporu, kterou přinášel biskup Hlouch. Závěrečnou bohoslužbou přítomní poděkovali za vše, co jim v tehdejší době společenství přinášelo a za vše, co tehdy skrze pátera Vlka dostali. To, že jejich společenství a přátelství zůstává, je známkou opravdovosti.

V neděli pak se sešlo širší společenství na velkém statku na Kaplicku, který koupila jedna z rodin a s pomocí ostatních ho upravila pro setkávání víkendové a prázdninové.

V neděli se tu sešlo asi na 80 lidí všech věkových kategorií: od 2-3 let až po 90. Zajímavé bylo, že byly zastoupeny alespoň 3 generace: ty první rodiny, které se začaly setkávat kolem roku 1968, pak dále jejich děti a třetí generace, jejich vnuci. Zvláště kolem 2. a 3. generace začaly postupně vznikat další skupiny, takže vzniklo široké společenství. Schází se, aby prožili - jak říká papež Benedikt XVI. ve svém apoštolském listě Porta fidei – opravdové setkání se živým Zmrtvýchvstalým, aby prožili ve společenství svou víru a dávali ji dále. Obě setkání vyústila v děkování za vše, co od Boha dostáváme.

Svou „cestu“ ukončil kardinál Vlk mší svatou na kongresu Díla Mariina v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka