Přesun na obsah

Proměny výchovy

16. 5. 2012

Na pozvání Magistrátu hl. města Prahy vystoupil kardinál Miloslav Vlk na konferenci s názvem: „Proměny výchovy aneb obecná porada o nápravě věcí lidských.“ Během dvoudenního programu (15.5. – 16.5.), který zahájil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, vystoupili se svými příspěvky odborníci, zabývající se otázkami výchovy dětí: Jiřina Šiklová na téma Reflexe proměn v rodině a ve výchově dětí, Stanislav Štěch – Výchova ve věku užitečnosti, Petr Sak – Vzdělání v proměnách paradigmatu, Jaroslav Šturma – Výchova jako uskutečňované lidství a místo školy v ní a množí další.

Kardinál Vlk o konferenci říká: „Konference, organizovaná magistrátem hl. m. Prahy, je velice důležitý počin. Dlouho se už mluví o tom, že naše společnost nese dědictví minulosti a že se nedělá nic pro to, aby se deformace minulostí nějak změnila. Znamená to umět myslet, umět vést dialog, umět hledat pravdu. Proto mě velice zaujal obsah. Hovoří se o „formaci“ mladé generace. Mladá generace je budoucnost národa. Mluvil jsem o výchově ke svobodě, která neznamená, že mladý člověk není ničím omezený. Kolem nás i v nás platí zákony, které jsme nedali a ani je nemůžeme změnit, ale pouze poznat a podle nich se zařizovat. Člověk má danou identitu, která je nám vtisknutá jako zákon do našeho nitra, naše identita je určení ke společenství, pro druhé, jinými slovy řečeno určení k lásce: milovat a být milován. Od toho se nemůžeme osvobodit, ale musíme toto určení rozvíjet.

Na konferenci se vícekrát hovořilo právě o tomto určení. Je jistě těžké to přenášet do životní praxe a sdělit to mladým lidem. Ale lze na praktických příkladech ze života ukázat, že tento zákon vtisknutý do nitra člověka není možné přehlížet, protože to může vést k nerealizaci našeho štěstí a spokojenosti. Jen ve spolupráci s druhými, ve společenství se může člověk naplno rozvíjet. I ve společnosti, v mezilidských vztazích platí tyto zákony. Pokud se nerespektují, vede to k rozvinutí individualismu, který umrtvuje atmosféru ve společnosti a mezilidské vztahy. Pedagogové by měli uvažovat i o setkávání s dospělými a s nimi mluvit o podobných otázkách."


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka