Přesun na obsah

Bibliografie kardinála Miloslava Vlka

18. 5. 2012

 I.  Úvod

Na začátku je nutno předeslat určitý úvod k Bibliografii Miloslava kardinála Vlka.

Autor je mnohostrannou osobností evropského formátu. Jeho myšlenky ovlivňují lidi dobré vůle nejen v jeho rodné vlasti, v České republice, ale i v celé Evropě. To dokazují různé evropské ceny, jichž je nositelem (viz Laudatio, Zdravice), blahopřání ke svátku, k narozeninám, ale též čestná občanství (Stará Boleslav, Rožmitál, Třeboň), čestné doktoráty, atp.

Kardinál Vlk upoutává nejen svým nevšedním životním příběhem, ale i tím, že dovede hovořit jak k věřícím, tak i k hledajícím lidem a těmto odpovídá civilním, nenáboženským jazykem (viz kupř. 13. komnata kardinála Miloslava Vlka, 6. 4. 2012, ČT 1: 20:55). Jeho odpovědi nepostrádají hloubku a životní nosnost. Témata, která autor akcentuje, bezděky ukazují „střed“ jeho vlastní spirituality, a tím je slovo Boží (Bible) a duchovnost Hnutí Focolare. Tyto dva pilíře prolínají celým jeho životem. Dále se tu čtenář potká s jeho bývalou odborností (archivnictví), oblast nové evangelizace je další jeho velké téma. Často zde najdeme témata z oblasti církev a společnost (ekumenismus, evoluce, světci, dědictví komunismu, atd.), ale i citlivá témata jako kupř. církevní majetek – restituce a kauza katedrála.

Kardinál Miloslav Vlk v životě mnoho prožil, a proto se ve svých přednáškách odvolává nikoliv pouze na obecnou vědeckou historii, leč též na svoji osobní zkušenost. Kombinace na úrovni fundované přednášky s vlastním svědectvím života je přesně to, co přitahuje současného člověka. Proto autor nikde „netrpí“ nedostatkem posluchačů a zájemců. Své kněžství kardinál Vlk prožíval jednak „v tichu“ občanského života za komunistické totality, kdy nemohl veřejně působit a musel se občansky živit (mytí oken, archivář v bance), a jednak v pastoraci jako kněz a posléze jako biskup a kardinál. Z tohoto období pocházejí četné video- a audiokazety, filmy a rozmanité nahrávky při různých příležitostech (svátky, jubilea, řeholní sliby, kněžská a jáhenská svěcení, pohřby,..).Mnoho však zůstalo v rukopise a v osobním archivu autora, jako např. kázání, z nichž tu uvádíme v příslušném oddíle (IX. Kázání, přednášky) na počátku jednu ukázku.

Kardinál Vlk jako veřejná osobnost se často vyjadřuje k rozličným událostem, akcím a otázkám. Bývá hostem v TV, rozhlase a na internetu, kam píše (tyto internetové stránky: www.kardinal.cz), lze od něj nalézt rozličné články, vyjádření, a odpovědi i online na dotazy v různých rozhovorech. Stále razí cestu něčemu novému, tomu, co má hodnotu a o co je třeba se starat (viz např. letošní obnovu slavnosti sv. Václava u našeho českého oltáře v Římě v bazilice sv. Petra). 

Otec kardinál vydal též několik video DVD, CD, kde medituje buď přímo nad Božím slovem (Vánoce, Svatodušní svátky), nebo nad utrpením a vzkříšením Krista (Velikonoce), či nad růžencem (CD). Video je vždy doprovázeno uměleckým ztvárněním, takže posluchač může Boží slovo přímo hmatatelně zakusit: audio-vizuálně vstoupit do děje.

    

Zde uvedená Bibliografie se dá rozdělit do několika částí:

a)   písemnou a vytištěnou: vědeckou a knižní

b)  video DVD, CD: vesměs meditace nad biblickým textem nebo růžencem /CD/

c)   video- a audiokazety: natočené při různých příležitostech, obsahujících rozhovory, besedy, kázání při mši sv., atp.

d)  texty na jeho webových stránkách (články, vyjádření, homilie, přednášky, rozhovory, v češtině, příp. v němčině, italštině, aj. jazycích)

 II.  Vědecká bibliografie (obor archivnictví)

1.   Vlk, Miloslav: Jenský kodex po stránce paleografické (diplomová práce), Praha 1960.

2.   Vlk, Miloslav: K otázce předlohy Jenského kodexu. SNM, řada A – Historie, 17, 1963, 1 – 19. 

3. Vlk, Miloslav: Obrazy v Betlémské kapli. Rozbor historických pramenů. Časopis Národního muzea, oddíl věd společenských (1961), nr 2, 151-169.

4. Vlk, Miloslav: Na okraj nejnovější datace Jenského kodexu, „Listy Filologické“ 85 (1962), 375 – 376.

5. Vlk, Miloslav: Bitva u Velkého Záblatí a její následky, „Jihočeský Sborník Historický“ 31 (1962), 123 – 134.

6. Vlk, Miloslav: “Slovanští bojovníci pravdy” v Kardanově Řečici, „Jihočeský Sborník Historický“ 31 (1962), 134 – 154.

7. Vlk, Miloslav: Paleografický rozbor Jenského kodexu. „Sborník historický“, Academia, Praha 14 (1966), 49 – 74.

8. Vlk, Miloslav: Jenský kodex- kodikologický rozbor, „Sborník Národního muzea v Praze“ (1967), seš. 21, 49 – 74.

9. Vlk, Miloslav: Povídání o překládání (strojopis), Praha 1988.

10. Vlk, Miloslav: Traktát „Zrcadlo duše“ v Jenském kodexu a jeho původ, in: Sborník k 60. nám Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského; Traditio et cultus, Miscellanea Historia Bohemica (1992), 79 – 90.

III.  Knižní publikace kardinála Miloslava Vlka

1.   Vlk, Miloslav: Žít ve svobodě a solidaritě. Závěrečná zpráva prezidenta CCEE, Praha 1993.

2.   Vlk, Miloslav: Czas dojrzewania. Dietlinde Assmus rozmawia z arcibiskupem Pragi, Warszawa, Verbinum, 1995.

3.   Vlk, Miloslav: Reifezeit. Dietlinde Assmus im Gespräch mit dem Erzbischof von Prag, München, Neue Stadt Verlag, 1996.

4.   Vlk, Miloslav: Ve službě evangelia, Praha, Zvon, 1997.

5.   Vlk, Miloslav: Also Avanti! Dietlinde Assmus im Gespräch mit dem Erzbischof von Prag, Leipzig, St. Benno Verlag, 1999.

6.   Vlk, Miloslav: Kardinál Vlk odpovídá na otázky pochybujících a hledajících /ptala se Blanka Pirnosová, Praha, Portál, 1999.

7.   Vlk, Miloslav: Wird Europa heidnisch? Miloslav kardinal Vlk im Gespräch mit Rudolf Kučera, Augsburg, St. Ulrich Verlag, 1999.

8.   Vlk, Miloslav: Vítězství Krista, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2003.

9.   Vlk, Miloslav: Meditace nad Křížovou cestou, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007.

10.  Vlk, Miloslav: Europa pogańska czy chrześcijańska? Miłość drogą do jedności, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1997.

11.  Vlk, Miloslav: Úvahy o životě a smrti, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007.

12.  Vlk, Miloslav: Slova z katedrály. Z úvah v Rádiu SE 1993 – 2000, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2002.

13. Recenze zahraničních knih o. Miloslava kard. Vlka – Jiří Kratochvíl

IV.  Video DVD meditací a CD

1.   Vlk, Miloslav: Křížová cesta akademického sochaře Karla Stádníka s meditací kardinála Miloslava Vlka, Nakladatelství Paulínky, 1996.

2.   Vlk, Miloslav: Narodil se Kristus Pán. Poselství Třebechovického betléma ve vánoční meditaci kardinála Miloslava Vlka, Nakladatelství Paulínky, 1996.

3.   Vlk, Miloslav: Vzkříšení. Velikonoční meditace kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1999.

4.   Vlk, Miloslav: Seslání Ducha svatého, meditace kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2000. /VHS/

5.   Vlk, Miloslav: Slavnost Všech svatých. Meditace kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2001; //www.ikarmel.cz//.

6.   Vlk, Miloslav: Tajemství světla. Meditace kardinála Miloslava Vlka nad pěti novými tajemstvími růžence. Hudební doprovod: David Eben: SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, Nakladatelství Paulínky, Praha, 2004. /CD/

            V.  Články, vyjádření  

Všechny tyto postřehy, podněty, zamyšlení,…se nacházejí na webových stránkách otce kardinála Miloslava Vlka: www.kardinal.cz . Tyto stránky byly spuštěny 5. ledna 2007.

        VI.  Rozhovory

1.   On-line rozhovor o Synodě biskupů – 31. 10. 2008 – o. kardinál se účastnil synody v Římě (5. – 26. 10. 2008) a interview dělal s TS ČBK (Int)

2.   Bilanční rozhovor – 4. 1. 2010 – o odchodu z funkce arcibiskupa pražského – I. část (int)

3.   Bilanční rozhovor – 5. 1. 2010 – setkání s evropskou a světovou církví – II. část (Int)

4.   Bilanční rozhovor – 6. 1. 2010 – společnost a politika; o. kardinál rozmlouval celou dobu s Jiřím Zajícem – III. část (Int)

5.   Synodní okénko 1: Rozhovor pro Zpravodaj pražské arcidiecéze – 5. 10. 2008 – o biskupské synodě v Římě: Boží slovo v životě a poslání církve (5. – 26. 10. 2008), jíž se o. kardinál účastnil (Int)

6.   Rozhovor pro MF Dnes – 3. 7. 2008 – o. kardinál v interview s Adamem B. Bartošem, iDNES.cz: církevní majetek, hodnoty, které církev hájí, o odchodu do penze (Int)

7.   Miloslav Vlk, Nevidíme u státu zájem o spolupráci, 6. 4. 2007, HN, petr.fischer@economia.cz, online rozhovor (Int)

8.   Dialog o dialogu, 6. 8. 2007, rozhovor vedl Jiří Zajíc (Int)

9.   Rozhovor pro Lidové noviny – 15. 5. 2008 – rozhovor o. kardinála s Renatou Kalenskou v LN 10. 5. 2008 – o církevním majetku (Int)

10.   Velikonoce bez Vánoc být nemohou – proč a jak slavit? – 20. 3. 2008 – kardinál Vlk odpovídal 17. 3. 2008 od 11:00h na serveru www.vira.cz (Int)

11.   Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem – I. část – 26. 4. 2007 – elektronická podoba knihy – Jiří Zajíc (Int)

12.  Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem – II. část – 19. 10. 2007 (Int)

13.   „Dušičkový“ on-line rozhovor s kardinálem Vlkem – 30. 10. 2007 od 11:00 do 12:00h (Int)

14.   Kardinál Miloslav Vlk hostem pořadu Impulsy Václava Moravce – 4. 10. 2007 – rozhovor s VM 2. 10. 2007 od 18:00h (Int)

15.   Svatý panovník zamíří opět do Staré Boleslavi – 27. 9. 2007 – rozhovor s Jiřím Macháně: pro KT (Int)

16.   Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem – 18. 7. 2007 – Svobodu člověka totalita trvale nezlikviduje: Velká Epocha/The Epoch Times, Bohumil Bartošek 9. 7. 2007 (Int)

17.  Sedmnáctileté ohlédnutí – 16. 5. 2007 – s Jiřím Zajícem (Int)

18.  Rozhovor ONLINE 11. 4. 2007 na iHNED.cz (Int)

19.  Lázně Jitřenka přinášejí naději – rozhovor z Třeboně – 24. 1. 2007 – s Michaelem Ehrlichem-Lázně Aurora – redakčně kráceno (Int)

20.  Vyrovnávání se s minulostí bude muset pokračovat – 15. 12. 2006 – pro KT s Jiřím Macháně (Int)

21.   Advent – živé Boží přicházení – 25. 11. 2006 – pro Katechetický věstník Brno (Int)

22.   Miloslav Vlk a Václav Pačes – 16. 9. 2006 – vysíláno online (Int)

23.   Vztahy s vládou nadále neřešené – 15. 12. 2005 – pro MF Dnes s Viliamem Buchertem (Int)

24.   Jde o změnu smýšlení kněží a nástup laiků – 30. 9. 2004 – Vladimír Sládek, O slučování farností s Miloslavem kardinálem Vlkem, pro časopis farnosti Kolín (Int)

25.   Odpovědi pro Nový venkov – 5. 3. 2003 – s Josefem Dubnem, pro měsíčník Nový venkov (Int)

26.    Moje věci – 14. 12. 2006 – vyjádření o. kardinála k nutným věcem (růženec, mobil, notebook,..) – pro MF Dnes, text Jan Malinda (Int)

    VII.Dokumenty

Na webových stránkách jsou uvedeny Dokumenty (1-5), které byly vydány buď církví (pap. Ben. XVI., kongregace v Římě) k různým příležitostem jako kupř. blahopřání k 75. narozeninám kardinála Vlka nebo k zemským patronům (sv. Václav), či pastorační záležitosti (Prohlášení k euthanázii: 13. 5. 2005), nebo významnými osobnostmi (politici: presidenti, kancléř; kulturní osobnosti; ..).

 

Publikace a jiné texty o kardinálu Miloslavu Vlkovi

1. Boudre, Alain: Laveur de vitres et archeveque. Biographie de Mgr Miloslav Vlk, Paris, Nouvelle Cité, 1994.

2. Boudre, Alain: Miloslav Vlk a Praga un lavavetri diventa arcivescovo, Roma, Cittá Nuova, 1994.

3.  Zajíc, Jiří: Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem, Praha, Blízká setkání, 1997.

4.  Regina, Sara: Miloslav Vlk: Da lavavetri a Cardinale, Milano, Edizia San Paolo, 1998.

5.  Pirnosová, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, Praha, Nové Město, 2002.

6. Fitych, Tadeusz: Kosciól milczenia dzisiaj. Praga-Nowa Ruda 1995; strany: 63, 64, 402, 410, 411 a 415.

7. Katolická ročenka, 1995. Kostelní Vydří, 1995; strany: 15, 18, 20, 23, 54, 56 a 145.

8. G. Galazka, Cardinali del terzo Millennio. Città del Vaticano 1996, strany: 114 a 115.

9. Who´s Who in the World 1996.

10. Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. století; LSČH; ČBS 3.  

Značky: M – mše sv.; H – homilie; MH B – mše sv., homilie, beseda; Př – přednáška; B – beseda; Int – interview; Pro – projev; J – jiné; Ž – životní událost.

Uspořádali: Jiří Zajíc, S. Edita Mendelová OP           

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka