Přesun na obsah

Sympozium k poctě kardinála Vlka

23. 5. 2012

´Církev v pokoncilní době´ - sympozium k poctě kardinála Miloslava Vlka pořádá Katolická teologická fakulta v pondělí 28. května ve 14. hodin. Program sympozia, které proběhne v sídle KTF UK, uvádíme níže.  

V rámci symposia obdrží kardinál Vlk také slavnostní ocenění z rukou rektora Univerzity Karlovy, prof. Václava Hampla, za jeho ´přínos pro kultivování a rozvoj duchovních tradic a dlouhodobé působení k překonávání antagonismů v českém prostředí i na poli mezinárodním´

 

Církev v pokoncilní době

Koná se na Katolické teologické fakultě UK, Praha 6, Thákurova 3,

v pondělí 28.5. od 14 hod.

14,00 Zahájení, uvítání – děkan KTF UK

14,15 ThLic. Prokop Brož, Th.D. :  Ad communionem cum Christo et inter nos elevari -Církev jako společenství (LG 7)

14,45 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.: Ekumenismus svatých

diskuse

15,30 Jaroslav Brož, SSL., Th.D.: Svátostná povaha Božího slova v kontextu

dokumentů Dei Verbum a Verbum Domini.

16,00 Jan Kotas, SLL.: Kristus v liturgii aneb Christus Ecclesiam, sponsam

suam dilectissimam, sibi semper consociat (SC 7).

diskuse

přestávka

17,00 doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Pražská Katolická teologická

fakulta v roce 1950

17,30 doc.Ing.Aleš Opatrný, Th.D. Pastorační priority kardinála Vlka jako

pražského arcibiskupa

diskuse

18, 15 Slovo jubilanta

Číše vína


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka