Přesun na obsah

Poděkování

24. 5. 2012

V uplynulých dnech jsem kolem svých osmdesátin dostal mnoho blahopřání s krásnými obrázky, ve formě SMS nebo mailů i osobních přání s mnoha dary a dárky. Pochopitelně není možné na všechny odpovědět osobně, proto si dovoluji touto cestou poděkovat za všechny projevy vděčnosti, lásky a přízně, zvláště za všechny modlitby, mše svaté a oběti, o kterých jsem se ve vašich přáních s radostí dovídal...Při mších svatých v tyto dny, kdy jsem děkoval Bohu za všechny dary, které mi po celý můj život dával, jsem vždy děkoval také za všechny gratulanty a vyprošoval vám Boží požehnání a bohaté dary pro vás od "Dárce všech dobrých darů".

Ať je Pán pochválen za tuto krásnou "výměnu" darů, ke které moje narozeniny mohly být impulsem.

Váš kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka