Přesun na obsah

Ocenění rektora Univerzity Karlovy pro kardinála Miloslava Vlka

Causa honoris hoc documentum datum est

merita IUBILANTIS agnoscendo

Univerzita Karlova vyjadřuje

Jeho Eminenci

Miloslavu kardinálu Vlkovi

čestné uznání jeho osobního přínosu

pro kultivování a rozvoj duchovních a kulturních tradic.

V dramatických dějinných proměnách, jimiž české země a jejich tradiční instituce procházely v druhé polovině dvacátého století, osvědčil jmenovaný vzácnou věrnost hodnotám a tradicím, které rozpoznal jako nosné a životodárné a jimž se rozhodl celoživotně sloužit. Bez ohledu na přízeň či nepřízeň vnějších okolností se zasazoval o kultivování duchovních a kulturních hodnot, jejich rozvíjení a předávání, zejména o svobodu svědomí a dílo smíření v národním, mezinárodním i ekumenickém kontextu.

V návaznosti na udělení zlaté Pamětní medaile v roce 1999 Univerzita Karlova stvrzuje a potvrzuje své vyjádření úcty a jako instituce dbající o předávání hodnot lidského poznání a usilující o jejich rozvíjení pro blaho lidského rodu vyjadřuje jmenovanému své uznání a poctu za jeho celoživotní dílo.

PROF. RNDr. VÁCLAV HAMPL, DRSc.

RECTOR

DATUM PRAGAE DIE DUODEVICESIMO MENSIS MAII ANNI MMXII


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka