Přesun na obsah

Kardinál Vlk na dovolené

20. 7. 2012

I důchodci chodí na dovolenou, protože nevyužívají jen zaslouženého odpočinku, ale dále pracují. A jak se o nich někdy říká, mají víc práce, než když byli „aktívní“.

Pan kardinál Vlk pokračuje ve svých dobrých tradicích – prožít dovolenou ve společenství s dalšími biskupy, svými přáteli. Tentokrát se spolu vypravili do Slovinska, do Planiny, v rozsáhlé, krásnými lesy porostlé horské oblasti „Prealpe džulie“, na jihozápad od Ljublany, poblíž Nové Gorice, na hranicích s Itálií. 45% povrchu Slovinska totiž tvoří lesy. V Planině je Centrum Mariapoli Díla Mariina, kde je možnost pohodlného ubytování.

Z Planiny pak podnikají turistické horské túry a procházky. Při krásném počasí využívají blízkého moře v Kapodistria.  

S pomocí slovinských přátel navštívili i některá místa, připomínající vztah Českých zemí ke Slovinsku. Například smutné místo uprostřed zmíněných horstev, asi 10 km od obce Tolmin, kde se zhruba ve výšce 2000-2800 m ke konci první světové války odehrála krvavá bitva mezi rakousko-uherskými a italskými vojsky. Na straně rakouskouherské monarchie bojovali také vojáci z českých zemí. V těchto nejkrutějších nesmyslných bitvách tu padlo asi milion vojáků z 18 národů. Na jednom ze svahů těchto krásných hor, asi ve výšce 600 m, na místě, které se jmenuje Javorca, odkud je vidět na všechna místa, kde se krvavé řeže odehrávaly (Čeští vojáci bojovali na Zmrzlém vrchu), byla později postavena kaple ke cti Ducha svatého.  V ní je na dřevěných deskách vytesáno 2.564 jmen padlých vojáků, která byla známá. Jsou zde zaznamenána jména jako Adamec, Prášil, Šíma, Světlík, Voříšek a další. Zde se biskupové zastavili v tiché modlitbě za všechny padlé… Kdyby se byly uskutečnily plány nedávno blahoslaveného Karla habsburského, bylo by k této bitvě nedošlo...

Z Tolminu pak biskupové vyrazili na protější stranu horských hřbetů do Mengore. Tam navštívili pietní místo, kde byla upevněna deska s českým nápisem k poctě všem českým a moravským vojákům, kteří padli na slovinském území. Kolem vede křížová cesta do kopce k mariánskému kostelu. Je to poutní místo, kam začátkem září chodí velké množství věřících. Obrazy zastavení křížové cesty v mozaice vytvořil známý římský umělec z Aletti Marco Rupnik…

V Tolminu ještě navštívili malý gotický hřbitovní kostel, kde restaurátoři odhalovali krásné mozaiky. Dověděli se, že tato stavba byla započatá architekty, kteří sem přišli ze stavby svatovítské katedrály v Praze. Slovinská gotika přišla z Čech… Umělci postavili ve Slovinsku více gotických kostelů…

Takže jejich dovolená má nejen odpočinkový, ale i kulturní program. Kromě toho se příležitostně setkali s řadou přátel, které mají.

Nejen odpočinek, nejen zážitky z krásné přírody, ale i duchovní zážitky, ale vlastně i příležitostné rozvíjení pěkných mezinárodních vztahů. To vše člověku přináší radost.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka