Přesun na obsah

Kardinál Miloslav Vlk na katolické charismatické konferenci

21. 7. 2012

Ve dnech 14. a 15. července se kardinál Vlk zúčastnil závěru katolické charismatické konference na Výstavišti Brně. Již před lety se takové konference zúčastnil dvakrát.

Tentokrát měl v úmyslu být účasten jako „tichý pozorovatel“ nebo „nenápadný účastník“, který chce udělat vlastní zkušenost s touto skutečností v církvi. Byl však požádán o aktivní účast – aby sloužil nedělní závěrečnou bohoslužbu. Svolil s tím, že kázat bude kněz z jejich řad. Nakonec určený kazatel P. Michael Slavík onemocněl, kardinál Vlk byl požádán, aby ho zastoupil. Své dojmy sdělil některým médiím a rozdělil se o ně i s námi: „Když jsem v předposlední den konference k večeru, v sobotu 14.7. vešel do pavilónu F, kde se program konal, byl jsem velice překvapen tím, že velký sál byl zcela zaplněn. Jak jsem se pak dověděl, bylo tu asi 6 tisíc účastníků. Velice mě oslovilo, že tu byli v naprosté většině lidé středního a spíše mladšího věku. Rodiny s malými dětmi na rukou, větší děti si vzadu v sále hrály a rodiče o ně pečovali. Ale starší děti (asi 400) měly své setkání v dalším sále, kde se o jejich program postarala starší mládež. Je potěšitelné, že v církvi takto silně vane Duch svatý.“

Promluvu při závěrečné mši svaté si lze přečíst zde.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka