Přesun na obsah

Dny společenství biskupů z celého světa

7. 8. 2012

Ve dnech 1. - 10. srpna se kardinál Vlk účastní, ve funkci moderátora, pravidelného letního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. V letošním roce je místem konání Forno di Coazze v blízkosti Turína, kde se sešlo na 70 biskupů a kardinálů z různých zemí světa. Cílem společně prožitých dní je hlubší poznávání spirituality společenství, vycházející z charismatu Chiary Lubichové. Biskupové se dělí o své zkušenosti, radosti i bolesti. Námětem pro jejich letošní reflexi je ´Ježíšova přítomnost v bratru´ (srov. Mt 25, 31-46), jeden ze základních bodů spirituality hnutí. Na toto téma promluví i prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce, která se setkání účastní.

Do letošního programu byla zařazena návštěva italského městečka Sassello, které je rodištěm blahoslavené Chiary Luce Badano (1971-1990). Biskupové navštívili její rodný dům, kde pohovořili i s rodiči Marií Teresou a Ruggerem, kteří se u příležitosti celostátního setkání ve Žďáru nad Sázavou chystají do České republiky.

Chiara Luce Badano byla blahořečena 25. září 2010, je jedním z patronů 50. mezinárodního eucharistického kongresu, který se konal letos v Dublinu a také nadcházejícího Světového dne mládeže v Riu de Janieru v roce 2013. Papež Benedikt XVI. ji představil mladé generaci jako vzor autentického evangelního života ve dnech všedních i ve dnech nemoci.

Hlavním bodem návštěvy Sassella byla slavná mše svatá ve farním kostele Nejsvětější Trojice, za přítomnosti generálního vikáře diecéze Paolina Siriho. Předcházelo setkání s místními zástupci veřejného života.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka