Přesun na obsah

(Ne)kultura předvolební kampaně ČSSD

13. 8. 2012

Pokračuje široká diskuse o majetkovém narovnání a názorové střetávání kolem této otázky, která je 20 let trvalkou naší politické scény. Jde o způsob vedení předvolební kampaně ČSSD. Diskuse ukazuje ještě dále a jasněji myšlenkový svět sociálních demokratů a jejich ideovou blízkost k minulému režimu, jak ostatně naznačuje známý plakát na hranici zákona, který zůstává i nadále jejich veřejným obviněním. Oni se to sice snaží nyní překroutit, přesunout akcent a tvrdit, že to není proti církvím, ale proti vládním politickým stranám. Takové myšlenkové kotrmelce (podobné známe z minulosti) jim však nikdo neuvěří, protože z jejich argumentace vyčuhuje totalitní komunistická ideologie. Původně napadli církve a upírali jim právo na jejich majetek. Nyní jsou farizejsky „překvapeni“, že „církve reagují takovýmto způsobem v situaci, kdy se jedná o jejich majetek, kdy se jedná o finanční prostředky, které mají být určeny církvím“ (Bohuslav Sobotka). To, co před tím tvrdili, nyní převrátili… Nespolehliví partneři! Způsobem a obsahem své kampaně donutili na začátku církve i Federaci židovských obcí ke společné energické reakci, protože oni překročili určité přijatelné meze, a právem si zasloužili takovou reakci, ke které se připojila velká řada osobností z oblasti kultury i některé organizace uvnitř jejich vlastní strany. Tyto způsoby sociálních demokratů mě vedou k hlubší úvaze nad jejich ideologií.

Co tu mám na mysli? Především to, že pan Sobotka by nám chtěl vnucovat myšlení z počátku komunismu, kdy totalitní režim prohlásil náboženskou víru za soukromou věc, která nesmí vstupovat do veřejného života. Pokud to trochu z propagandistických důvodů režim dovolil, pak pod přísnou kontrolou strany. Pan Sobotka nám doporučuje „nesměšovat respekt k náboženským svobodám s debatou o rozdělení majetku z veřejných zdrojů.“ Dvě skutečnosti tady prozrazují jeho příbuznost k totalitnímu myšlení: hájí zločiny komunismu – protiprávní ukradení církevního majetku komunisty a jejich snahu zařadit církevní majetek do „veřejných zdrojů“, prostě hájí zestátnění. A při tom je to záležitost dosud nevyřešená, která nám stále dělá ostudu ve světě (navzdory někdejší výzvě Evropského parlamentu k navrácení židovského a církevního majetku). Opět připomínám budoucím voličům: nezapomínat na tuto pro společnost nebezpečnou ideologii ČSSD.

A ještě dále: Pan Sobotka hájí vlastně další komunistické ideje, že svoboda víry znamená totalitním režimem okleštěné kontrolované soukromé její vyznávání, přestože ústava mluví o svobodě veřejného vyznávání. Tak vlastně hájí diskriminaci, že se na církve nevztahují práva, která mají druzí, totiž právo, které je v chartě lidských práv na prvním místě – právo na majetek, které není nikterak v rozporu s náboženskou svobodou, naopak. Podobně smýšlí i pan Zaorálek. Ale při všech kotrmelcích nezakrývají, že když vyhrají volby, sníží finanční kompensaci církvím. Nevím, co na to ostatní sociálně orientovaní věřící členové strany?

V komunismu o právech rozhodovala strana. Tohle by zřejmě pak chtěla strana pana Sobotky praktikovat. Takže, voliči, zvláště věřící, opětně pozor! Později by se to týkalo i vašich práv!

ČSSD nemá chuť věci řešit, spíše je brzdit. Nedbají na rozhodnutí Ústavního soudu, a naopak, jednají proti němu. Ukazují tak svůj vztah k demokratickým institucím. A nemají na mysli ani známé související problémy obcí a měst, které byly dlouhodobým neřešením velmi poškozeny. Když socialisté 8 let vládli, neřešili tyto záležitosti, nýbrž je posunuli do dnešního, ekonomicky obtížného období. To by si měli uvědomit voliči obcí a měst.

Překrucování pravdy a očerňování protivníka - to jsme za komunismu zažili bohatě, aniž jsme se mohli bránit. Když pan Zaorálek tvrdí, že „zatímco role katolické církve v době války není vyjasněná, řada sociálních demokratů za svoje postoje v době nacistické okupace položila život“. Takovým nedokázaným zpochybňováním a očerňováním se za komunismu bojovalo proti církvi. Stejná metoda! Jaká je v této věci pravda, je možné vidět z velmi fundovaného článku dr. Stříbrného o katolické církvi za nacismu a  Tak se argumentuje na naší straně. Podobné ukázky bychom mohli ještě rozšířit.

Podobně lživě straší veřejnost, když tvrdí, že dnešní koalice „daruje církvi peníze ukradené ostatním“. Tím dělají z církví spoluviníky „velké krádeže“ a šíří tak poplašné zprávy a neklid ve společnosti, což může být i trestné…

V této úvaze by bylo možné ještě pokračovat. Snažil jsem se upozornit čtenáře a posluchače těchto diskusí, aby byli posluchači pozornými, uvažovali o souvislostech a všímali si, kam socialisté svými metodami míří.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka