Přesun na obsah

Náboženská víra na ústupu?

3. 9. 2012

Už z letmého přečtení zprávy ČTK z 8. Srpna 2012 s názvem „Náboženská víra je celosvětově na ústupu…“ mi bylo jasné, že tady něco není v pořádku. Měl jsem totiž rámcově v paměti zprávu mluvčího Vatikánu z letošního března, kdy byly papeži předávány dvě významné církevní ročenky: Vatikánská ročenka (Annuario pontificio) a Statistická ročenka (Annuarium Statisticum Ecclesiae) za minulý rok. Z korespondence s paní ředitelkou ČTK jsem se dověděl, že pro svůj článek vycházeli ze zprávy pařížské agentury Reuters.

Tato agentura pak čerpala z obsáhlé zprávy Win-Gallup International Association, mezinárodní sítě agentur pro výzkum veřejného mínění, která je jistě renomovanou mezinárodní institucí (nejde o známý Gallup Inc., který už není členem Win). Uvedená zpráva „Global index of Religion and atheism“ měla 25 stránek. Výzkum byl prováděn v 57 státech, na 50 tisících osobách, v Číně přes internet. Ale citovaná zpráva ČTK opomíjí jednu na výsost důležitou skutečnost, která je uvedena na str. 5. citovaného průzkumu WIN: „Most of the shift is not drifting from their faith, but claiming to be „not religious “ while remaining within the faith“, tedy dotázaní tvrdí, že nejsou „zbožní“, ale zůstávají „věřící“. Položené otázky  totiž byly: jste člověkem „zbožným“, „ ne zbožným“ či „přesvědčeným ateistou“. Oproti ateismu tady nestojí kategorie „nevěřící člověk“. Tato okolnost není uvedena ani ve zprávě Reuters ani ve zprávě ČTK, což je velmi podstatná věc pro výsledek a smysl výzkumu. Reuters však hovoří správně o „poklesu zbožnosti“, zatímco ČTK mluví o celosvětovém „ústupu víry“, což je zásadní rozdíl, zkreslující celkový obraz!

 Nevím samozřejmě, jestli zkreslující negativní titul článku je úmyslná nepravda nebo jen nedostatek profesionality. Když ještě zvážím, že tento „globální“ výzkum je dělán na jedné čtvrtině států, na pouhých 50 tisících dotázaných (vím, že statistické metody mají svou váhu), v Číně prostřednictvím internetu (známe tamní náboženské poměry!), tak i tyto skutečnosti radí k opatrnosti při závěrech. Nemohu nedat na váhu i stále rostoucí literaturu o návratu víry, o které jsem také psal na svém webu (viz čl. „Ohlédnutí za Světovým dnem mládeže v Madridu“ z 26.8.2011), reprezentovanou knihou dvou Angličanů Micklethwaita a Wooldridge “God is back“, pak cítím, že mé kritické poznámky k uvedenému článku byly oprávněné.

Když dáme na váhu spolehlivé, výše citované vatikánské prameny, pak je věc jasná. V oné zprávě se totiž říkalo, že celkový počet věřících na světě, počet kněží i počet bohoslovců od r. 2009 vzrostl o 15 milionů. Také počet kněží vzrostl za poslední léta o 1.643, i přes jejich úmrtnost. Nejvíce je tento růst patrný v Asii a v Africe. Celosvětově je růst víry patrný i přes pokles v uvedených oblastech v Evropě. Je zřejmé, že tyto vatikánské prameny jsou velmi spolehlivé, protože obsahují reálná čísla z celého světa na základě konkrétních čísel, a ne pouze určité výzkumy veřejného mínění na základě malého vzorku náhodně vybraného počtu lidí. Všechny posledně uvedené skutečnosti ukazují jasně, že výše uvedený titul článku ČTK není zcela profesionální, ale spíše zavádějící a psychologicky negativně působící na naši veřejnost. Podobným způsobem by bylo možné rozebírat i všechny „argumenty“ médií, které se u nás používají v celospolečenské diskusi ve věci restitucí … Napadá mě při tom slogan, který jsme se kdysi učili na gymnáziu: „Mundus vult decipi, ergo decipiatur“, Svět chce být klamán, tak ať je klamán a podveden…

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka